Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#31726Nedodržení termínu placení úroků z dluhopisu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.03.2019, před rokem

Václav Křeček

Znění stížnosti

Jsem majitelem dluhopisu DIREKTO 2017 č.2017012.Nebyl dodržen termín výplaty úroku a to k 22.2.2019.
Dnes je 28.3.2019 a do dnešního dne úrok nedošel.


Produkt

Dluhopis Direkto 2017 2017012 eminent: Direkto s.r.o. IČ 03782603


Požadované řešení

Náprava a vysvětlení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2019 19:17, před rokem

Podle informací, které byly dříve publikovány na webových stránkách společnosti (http://www.direkto2017.cz/emisni_podminky/), jsou dluhopisy splatné ke dni 22.02.2022, přičemž výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně po 6-ti kalendářních měsících (data splatnosti úroků jsou následující 22.08.2017, 22.02.2018, 22.08.2018, 22.02.2019, 22.08.2019, 24.02. 2020, 24.08.2020, 22.02.2021, 23.08.2021 a 22.02.2022).

Pokud se společnost ocitla v prodlení s vyplacením výnosů o více než 7 dní, byla povinna svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Pokud společnost výnosy nevyplatila ani ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne splatnosti, může schůze vlastníků dluhopisů rozhodnout o povinnosti společnosti splatit předčasně všechny dluhopisy. Společnost je v takovém případě povinna splatit jmenovitou hodnotu všechny nesplacených dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z dluhopisů. Tyto částky se stávají splatnými nejpozději 120. den od přijetí rozhodnutí. Společnost je dále povinna bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku XI. emisních podmínek společnosti.

Je-li společnost v prodlení s výplatou výnosů, je vhodné ji vyzvat k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Nedojde-li ze strany společnosti k nápravě, bude vhodné vyhledat služeb advokáta a svého práva se případně domáhat soudní cestou. Před nákupem jakéhokoli dluhopisu doporučujeme spotřebitelům, aby postupovali v souladu s doporučením České národní banky publikovaném na webových stránkách http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_spotrebitele.html.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2019 16:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.