Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#31746Nedodaná objednávka, nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.03.2019, před rokem

Andrea Onuferová

Znění stížnosti

Téměř 2 měsíce zpátky jsem si na e-shopu sestryvakci.net vybrala a obratem zaplatila za daný produkt. Po měsíční době čekání na produkt, který byl určen jako dárek, jsem požádala e-shop buďto o okamžité zaslání objednávky nebo vrácení peněz. Reakce žádná. Následně jsem poslala další 2 e-maily s prosbou okamžitého vrácení peněz a zrušení objednávky - stále jsem se odpovědi nedočkala. Snažila jsem se spojit skrz uvedené telefonní číslo na stránkách, ale také neúspěšně.


Produkt

Triko v hodnotě 425 Kč, poštovné 150 Kč, celková zaplacená částka 545 Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz na BÚ


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2019 22:04, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2019 09:18, před rokem

Dobrý den, jak paní Onuferové A., tak její mamince, bylo sděleno, že platba bude vrácena na účet, ze kterého dorazila a v sobotu tato transakce byla zadána. S pozdravem Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2019 08:04, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitelku, aby mohla výše uvedené potvrdit a případně stížnost uzavřít.


Andrea Onuferová

Uzavření stížnosti

Publikováno
1.4.2019 08:06, před rokem

Hodnocení: