Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:41
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

63%
37%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31761Prodej vadného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.03.2019, před 3 měsíci

Bohumil Voděrek

Znění stížnosti

Dne 17. 2. 2019 jsem v provozovně na adrese Borská 3290, Česká Lípa za koupil zboží: multifunkční vyvětvovač HECHT6903in1 (dále jen přístroj). Při prodeji mi nebyl přístroj předveden ani vyzkoušen, jak uvedl prodejce p. Větrovský proto, že by přístroj již nedostal do krabice. Proto jsem přístroj zkusil zapnout až doma, kde jsem zjistil, že přístroj velmi silně jiskří a objevil se zápach a kouř. Po tomto zjištění jsem se rozhodl přístroj reklamovat. S vedoucím servisu jsme se posléze dohodli na výměně přístroje. Po týdnu mi byl původní přístroj vrácen s poznámkou, že nemá žádné vady. Vedoucí servisu nedodržel naši dohodu. Další postup je popsán v Odstoupení od smlouvy (viz níže).

Odstoupení od smlouvy:


HECHT MOTORS s.r.o.
prodejna ul. Borská 3290
47001 Česká LípaVěc: Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Vážení,
dne 17. 2. 2019 jsem si ve vaší provozovně na adrese Borská 3290, Česká Lípa koupil zboží: multifunkční vyvětvovač HECHT6903in1 za kupní cenu 2.989,99,- Kč, číslo faktury 19CL200539.
Tímto Vám oznamuji, že od této shora citované kupní smlouvy odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1) písm. d) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:
Zjistil jsem, že předmětná shora popsaná zakoupená věc nemá následující vlastnosti: není způsobilá k provádění prací na zahradě. Přitom jsem byl výslovně ujištěn, že tyto vlastnosti má. V této souvislosti poukazuji výslovně na specifikaci uvedenou v přiložené dokumentaci Návod k použití, str. 65 a násl. Považuji proto za nesporné, že věc ( dále jen přístroj ) nemá vlastnosti mnou jako kupujícím výslovně v kupní smlouvě vymíněné. Při prodeji na prodejně mi nebyl přístroj předveden a vyzkoušen ačkoliv na faktuře, jak jsem později zjistil, je uvedeno něco jiného. Prodávající mi řekl, že krabici nebude rozdělávat proto, že by nebyl schopen přístroj do krabice znovu naskládat. Pokud by mi byl přístroj předveden a vyzkoušen, jak by měl, zcela jistě bych koupi neuskutečnil, pokud bych viděl, jak funguje. Doma, při prvním zapojení do elektřiny a uvedení přístroje do chodu se z přístroje silně jiskřilo a objevil se i zápach a kouř. Toto bylo ověřeno i pracovníky servisu, při přijetí reklamace dne 21. 2. 2019. Byl domluven postup a to výměna celého přístroje. Dne 28. 2. 2019 mi byl ten samý přístroj vrácen službou PPL. Průběh reklamace nebyl takový, jak bylo domluveno a v reklamačním listu bylo konstatováno, že přístroj nemá výrobní ani materiálovou vadu a že vnější projevy přístroje jsou v normálu. Po zapojení do elektřiny a spuštění přístroje jsem zjistil, že chování přístroje je i nadále nepřijatelné. Proto jsem dne 1. 3. 2019 přístroj opětovně reklamoval. Dne 12. 3. 2019 mi byl přístroj opětovně vrácen. Přesto, že přístroj byl dle předchozího vyjádření servisu bez vad, v reklamačním protokolu je uvedeno, že byla provedena oprava pohonné jednotky a výměna spínačů motoru ( proč asi, když po předchozí reklamaci byl přístroj údajně bez vady? ). Za zmínku stojí i vyjádření servisu, kde je konstatováno, že „ Toto nelze posoudit jako záruční reklamaci.“ Po vybalení pohonné jednotky z krabice, kdy jsem ji chtěl vyzkoušet, jsem zjistil, že u vidlice přívodního kabelu nemá druhý kolík a přístroj opět nelze používat.
Ještě pro úplnost uvádím že přístroj od doby zakoupení dne 21. 2. 2019 do současné doby nebyl ani jednou použit k činnostem, ke kterým je údajně určen, ačkoliv servis tvrdošíjně uvádí , že je běžně opotřeben.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku a využívám svého práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a od kupní smlouvy ze dne 21. 2. 2019 tímto odstupuji.
Jelikož mi bylo prodáno zboží, které se od koupě nedalo používat, je zde odůvodněný závěr, že zboží bylo vadné již při prodeji. Vzhledem ke shora uvedenému zakoupenou věc vracím zpět a požaduji vrácení kupní ceny ve výši 2.989,99,- Kč.
Předmětnou částku kupní ceny prosím zašlete bankovním převodem na účet č.XXXXXXXXXXXX
Děkuji za včasné vyřízení.
Ve St. Křečanech dne 16. 3. 2019Bohumil VoděrekOdstoupení od smlouvy převzal dne:Průpisem:
HECHT MOTORS s. r. o.
Za mlýnem 1562/25
147 00 Praha 4


Produkt

multifunkční vyvětvovač HECHT6903in1 výr. č. 201900530


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2019 09:42, před 3 měsíci

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
2.4.2019 14:33, před 3 měsíci

Reklamace (odstoupení od smlouvy) bylo kladně vyřešeno ve prospěch zákazníka.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2019 06:32, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Bohumil Voděrek

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.4.2019 10:17, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Po měsíčních dohadech s prodejnou Česká Lípa jsem využil služby D Testu, který mou stížnost odeslal na centrálu Hechtu. Poté se na mne obrátil zástupce Hechtu a věc byla velmi rychle a korktne vyřízena. Odstoupení od smlouvy s vrácením kupní ceny. Děkuji.