Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1858
Z toho za letošní rok:376
Stále v řešení:106
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#31767Opakovaná vyzva k zrušení členství a vymáhání peněz na seznamce Be2.cz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.03.2019, před 3 měsíci

Tomáš Mildner

Znění stížnosti

Dnes 17.3.2019 mi byl poslán tento email:

Platební upomínka

Vaše předplatné na www.be2.cz
Nezdařená platba během Vašeho předplatného pod IP-adresou: 94.113.134.92
be2 S.à.r.l. / www.be2.cz
Referenční číslo: CZ-2019-02-18-184268464-BE2-DN (uveďte prosím při platbě)
17.3.2019
Vážený pane Tomáš Mildner,

ke dni 18.2.2019 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.be2.cz ke dni 17.1.2019 s uvedením e-mailové adresy tomas.mildner@seznam.cz).

Uvedené prodloužení bylo realizované v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými jste souhlasil/a.

Produkt: 3měsíční Premium členství
IP-adresa: 94.113.134.92
Forma úhrady: CreditCard VISA

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že Váš členský poplatek nebyl k datu 18.2.2019 připsán.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 2 247,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 280,00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 2 527,00 CZK.
Tuto častku jsem zaplatil a žádal o zrušení všeho. poté mi přišla tato odpověď:
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Upozorňujeme, že platnost Vašeho Prémiového členství vyprší dne 17/06/2019 a že smazání Vašeho profilu před tímto datem nebude mít za následek refundaci nevyužitého Prémiového členství.

Až se rozhodnete svůj profil smazat, pošlete svůj požadavek na e-mailovou adresu ochrana@be2.cz
Požadavek můžete poslat kdykoliv – než Vaše Prémiové členství vyprší nebo můžete počkat do okamžiku vypršení platnosti.


S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau

Nyní žádám o vyjádření k této situaci.


Produkt

Premium členství


Požadované řešení

Dobrý Den, ještě jednou vás touto cestou žádám o zrušení Premium členství a potvrzení o vymazání s platební databáze, pokud již se nestalo a ujištění že již mi nebude stržena žádna platba s učtu. Na váš zákaznický servis - email jsem poslal řádnou výpoveď v příloze a čekám na vyjádření zde a na emailu. Děkuji Mildner.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2019 09:08, před 3 měsíci

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Reakce společnosti

Publikováno
1.4.2019 09:33, před 3 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Tomáš Mildner

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.4.2019 16:17, před 3 měsíci

Právě jsem kontaktoval p. Hlaváčka na jeho emailu a znova jsemem poslal žádost o zrušení všeho, plus do přílohy jsem vložil výpoveď. Nyní čekám na odpoveď.Dobrý Den pane Hlaváčku ještě jednou touto cestou žádám o zrušení Premium členství, smlouvy a potvrzení o vymazání s platební databáze, pokud již se nestalo a ujištění že již mi nebude stržena žádna platba s učtu. V příloze posílám již jednou poslanou výpoveď. Děkuji, Tomáš Mildner.


---------- Původní e-mail ----------
Od: be2 zákaznický servis
Komu: Tomas.Mildner@seznam.cz
Datum: 18. 3. 2019 21:14:59
Předmět: Re: [Ticket#2019031710026749] Zrušení členstvím, VIP.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Upozorňujeme, že platnost Vašeho Prémiového členství vyprší dne 17/06/2019 a že smazání Vašeho profilu před tímto datem nebude mít za následek refundaci nevyužitého Prémiového členství.

Až se rozhodnete svůj profil smazat, pošlete svůj požadavek na e-mailovou adresu ochrana@be2.cz
Požadavek můžete poslat kdykoliv – než Vaše Prémiové členství vyprší nebo můžete počkat do okamžiku vypršení platnosti.


S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2019 17:06, před 3 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2019 09:32, před 3 měsíci

Spotřebitel nám přeposlal další zprávu od společnosti, kterou zde doplňujeme:

"Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 17/06/2019.

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Je možné požádat o definitivní vymazání Vašich osobních údajů v našem systému v souladu s GDPR, což znamená i vymazání Vašeho profilu na stránce.

V případě vymazání Vašich osobních údajů bude zároveň vymazán Váš profil na stránce a tudíž ho nebude možné více využít a o všechny údaje ve Vašem profilu a o všechny Vaše zprávy přijdete. Vezměte prosím na vědomí, že již zaplacený poplatek za Prémiové členství/jeho poměrnou část si nebudete moci nárokovat.

Dejte nám vědět, pokud si přesto přejete vymazat Vaše osobní údaje a profil vázán na adresu, ze které píšete.

Děkujeme,S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau"


Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost doplnit další informace, případně stížnost uzavřít.


Tomáš Mildner

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.4.2019 16:14, před 3 měsíci

Po tomto e-mailu společnosti jsem požádal 3.4. o vymazání osobních dat a zrušení profilu. Nyní čekám na odpověď. Aby poté byla záležitost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 11:41, před 3 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že smazání účtu a údajů proběhlo. Stížnost proto uzavíráme.