Společnost


ShipGratis Limited - POŠTA ZDARMA

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31828Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.04.2019, před rokem

Simona Jarolímová

Znění stížnosti

V lednu tohoto roku jsem si objednala přes portál Pošta zdarma (firma Ateli investment s.r.o) dvoje šaty s dostatečným předstihem, aby mi byly doručeny na slavnostní akci. Jedny ze dvou šatů jsem obdržela (ikdyž jsem je byla nucena vrátit, jelikož neodpovídaly), peníze, ikdyž bez poštovného, které jsem musela zaplatit, mi byly v termínu 14-ti dní vráceny na účet (deklarují navrácení částky vč. platby poštovného.
Druhé šaty pod stejným číslem objednávky mi do dnešního dne doručeny nebyly, i po několika emailových urgencích... Bylo mi buď cca po 10-ti dnech odpovězeno emailem, že dáno k řešení, nebo odpovězeno předtištěnou frází, ať napíšu číslo objednávky k rychlému vyřízení a nebo neodpovězeno vůbec....Vše mám zdokumentováno a založeno. Dokonce jsem vyplnila formulář s odstoupením od smlouvy (zboží nedoručeno ani do 60-ti dnů). Tento formulář jsem poslala jak emailem, tak i doporučeně na adresu firmy Ateli investment.
Pořád nic....


Produkt

č.objednávky 1190071502, šaty kód 329561092292-RED (L), dopor. dopis s odstoupením od smlouvy pod č. RR745996409CZ ze 14.3.2019


Požadované řešení

vrácení peněžní částky na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2019 16:44, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
5.4.2019 07:54, před rokem

Dobrý den, velice se Vám omlouváme za komplikace.
Veškeré informace jsme již předali kolegyni, která Vám bude peníze za nedoručené zboží v nejbližší době refundovat na Váš účet.
Kdyby jste měla jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na našem emailu a my Vám poradíme.

Ještě jednou se omlouváme a přejeme příjemný den.

S přátelským pozdravem

Tým pošta Zdarma

email: info@postazdarma.info
ATELI Investment, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 08:24, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Simona Jarolímová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.4.2019 08:39, před rokem

Dobrý den,
moc děkuji dTestu za opravdu bleskové zpracování mé stížnosti. Byla jsem překvapena, že i portál Pošta zdarma reagoval tentokrát urychleně. Po zkušenosti, kdy mi bylo portálem sděleno, že reklamaci předá kolegyni, která zašle peníze na účet a doposud se nic neuskutečnilo, případ či stížnost neuzavírám. Jakmile bude vše dotáhnuto dokonce, s poděkováním svou nepříjemnou situaci ukončím.

Reakce společnosti

Publikováno
8.4.2019 08:29, před rokem

Dobrý den,
dle našich informací Vám byla platba již dne 5.4.2019 vrácena na Váš účet.
Doufáme, že je již vše v pořádku.

S přátelským pozdravem

Tým pošta zdarma
info@postazdarma.info

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 09:14, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Simona Jarolímová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.4.2019 09:19, před rokem

Dobrý den,
děkuji za reakce, peníze k dnešnímu datu, tj. 8.4.2019 mi ZATÍM na účet připsány nebyly. Ale samozřejmě ještě vyčkám, jelikož byl víkend.... Ihned po přijetí platby se ozvu.

Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 16:58, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Simona Jarolímová

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.5.2019 21:50, před rokem

Dobrý večer,
reklamace byla úspěšně vyřízena a to hlavně velké díky Vám, ID testu, na základě komunikace přes Váš portál, peníze za nedodané zboží (šaty) mi byly vráceny zpět na účet.
Moc děkuji, samo i děkuji za navrácení peněžního obnosu dodavatelské společnosti.

Jarolímová

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2019 16:49, před 12 měsíci

Na základě výše uvedeného vyjádření stížnost uzavíráme.