Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#3185Neuznané odstoupení od smlouvy,zaplacená pokuta 5000Kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2014, před 7 lety

Krista Marelová

Znění stížnosti

Vaši pracovíci mě telefonicky kontaktovali,zda mohou zjistit kvalitu vody v mém bytě. Poté,když "zjistili" její škodlivost ihned přinesli přístroj PURA,Který mšli schovaný v autě,manipulovali s ním a voda byla"čistá". Ihned někam volali,spojili mě a tam mi sdělili,že dostanu 10000Kč za kvalitu špatné vody.
Pracovnice ihned psala smlouvu na 14.990Kč.
Protože jsem byla nepozorná,podepsala jsem ji a nevšimla si,že jí chybí příloha.
Hned druhý den jsem se informovala na kvalitu vody v Pardubicích na VAK.Zjistila jsem,že jsem se stala obětí podvodníků a ihned písemně odstoupila od smlouvya žádala,aby si přístroj odvezl.
Kontaktovala jsem ČOI,která vaše jednání považovala za manipulativní a jako podomní prodej.
Telefonicky jsem jednala s právníkem zastupujícím firmu,ale od něj přišlo pouze vyhrožování sankcemi.Několikrát jsem volala znovu,tak mi chybějící přílohu poslali a znovu vyhrožovali soudem
Podlehla jsem nátlaku,zaplatila 5000Kč a přístroj odvezli.
5000 Kč získala společnost podvodem


Požadované řešení

Žádám o vrácení peněz.které mi byly účtovány za odstranění přístroje na čištění vody PURA pracovníky Balamia s.r.o. dne 15.11.2013.Cena čimí 5000 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2014 11:07, před 7 lety

V tomto případě nemělo být cokoli za odstoupení od smlouvy placeno. Odstoupení od smlouvy je dle § 57 občanského zákoníku bez sankcí. V případě, že kdykoli v budoucnu bude mít spotřebitel pochybnost o povinnosti cokoli hradit, doporučujeme se před samotnou úhradou čehokoli blíže informovat. Společnost je nyní v likvidaci, tudíž by bylo třeba tuto pohledávku vůči společnosti uplatnit u likvidátora, kterým byl určen YUZDAN BEYSIM MYUMYUN, Aytos, Chisarska 57, Bulharská republika. Pokud by likvidátir neplnil povinnosti, které mu ukládá zákon, může věřitel zažádat o změnu likvidátora příslušný Krajský soud.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:56, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.