Společnost


Monika Perútková

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#31897Nedodání již zaplacené kuchyně a falešné přísliby s termíny dodání.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2019, před rokem

Dáda Dvořáková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 15.3.2019 jsem objednala a zaplatila kuchyń s prac. deskou s příslibem doručení na 1.4.2019. Doposud jsem i po urgencích kuchyń neobdržela a neustále mi je slibován nový termín, s odůvodněním poškozené dodávky, nebo problem.komunikace s dopravcem. Bohužel, cena kuchyně byla vyšší než 5000,-Kč, tudíž se jedná o trestný čin. Telefon. kontakt je fiktivní, nebo´t je neustále obsazená linka.
Moc mě tyto skutečnosti mrzí, nebo´t jsem o danou kuchyń velmi stála a ihned dle instrukcí provedla platbu. Bohužel jsem očekávala korektnost i z druhé strany, nebo´t jsem invalidní důchodce a jakákoliv konfrontace je pro mě psychickou komlikací. Doufám v kladné vyřízení prosby a jsem s pozdravem..
Dvořáková Drahomíra


Produkt

Koupě kuchyně přes internetový obchod


Požadované řešení

Ráda bych napravila ihned dodávkou v nejbližším možném termínu, případně vratkou již zaplacené částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 11:20, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 16:48, před rokem

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.