Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:131
Z toho za letošní rok:58
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31979Nedodání zapalaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
10.04.2019, před rokem

Ferdinand Lachner

Znění stížnosti

Dne 1.4.2019 jsem si u firmy e.shopu pbjednal 2 ks ochranných skel na mobilní telefom Cubot R á 99,-Kč za ks s poštovným částka 237,-Kč.Platbu jsem provedl elektronickým převodem.
Na email ohledně termínu dodání obchod nereaguje a uvedený kontaktní telefon je nedostupný.Moje objednávka je č.č. 1718001382 .
Platba proběhla,viz výpis účtu:
01.04.2019 -237,00 CZK (číslo účtu viz referenční údaje)
VS: 171800138

platba za objednávku č. 1718001382
Bezhotovostní platba
Ferdinand Lachner


Produkt

Ochranné sklo Cubot R9


Požadované řešení

Vrácení peněz nebo urychlená dodávka objednaného zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 15:12, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2019 16:25, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.