Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#32000Nekorektní jednání společnosti vůči klientovi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2019, před 3 lety

Katka Hofmanová

Znění stížnosti

Společnost,která poskytuje služby v seznámení má ve VOP body,které pro klienty nejsou dostatečně informující a pochopitelné.
Vím,že bude sdpolečnost apelovat na to že jsem si VOP přečetla, ale v dnešní době málokdo na seznamce při registraci VOP čte. A takto důležitá záležitost by mě nenapadlo,že bude pouze ve VOP. Klienty lákají na registraci zdarma a poté platbu malé častky,která by měla být stržena z účtu přes platební kartu,ale po registraci jsem zjistila,že částka by byla mnohem vyšší a díky tomu že jsem na účtě neměla tak velkou sumu mi nebylo nic odečteno tudíž jsem to brala jako uzavřené,protože jsem nezaplatila.
V současné době mám profil zablokovaný z důvodu neuhrazení dlužné částky a tudíž se jim nemohu ani nijak vyjádřit,nepřišlo z jejich strany ani upozornění na to že mi bude platnost končit a to podle mě není úplně fér vůči klientovi.
Aby mi hned v prvním emailu hrozili vymáháním to není přeci normální. Počet mých přihlášení po registraci bylo minimálních,jestli vůbec,už je to delší doba a tuto seznamku vůbec nevyužívám,tak nechápu jak můžou chtít tolik peněz za registraci?????
Můj účet je momentálně zablokovaný proto že jsem neuhradila tu částku co byla uvedena ve VOP a není přece možné abych nejdříve zaplatila za něco co nevyužívám a využívat nebudu a potom mohla teprve účet zrušit. Děkuji K.Hofmanová


Produkt

Seznamka be2, absolutní neinformovanost, nevhodně specifikované platební podmínky.


Požadované řešení

Prosím o shlédnutí počtu mých přihlášení což je prokazatelné,že jsem po zjištění jak tato seznamka funguje,již jejich služeb nechtěla dál využívat a za celou dobu nepřišla ze strany posyktovatele jediná upomínka ani žádná informace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 15:20, před 3 lety

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2019 10:04, před 3 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2019 09:03, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2019 08:42, před 2 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.