Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#32058Neuznaná reklamace Bulharsko

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2019, před rokem

Marcela Běhunčíková

Znění stížnosti

Dovolenou od 23.7.2018-30.7.2018, v nehygienických podmínkách v Bulharsku, v Burgasu, v Penzion Preslav. Reklamaci jsem se pokoušela řešit hned na místě se zástupcem cestovní kanceláře, ale neúspěšně. Z jednání mám pořízen protokol, který mi zástupce podepsal. Po příletu jsem se opětovně obrátila na cestovní kancelář s reklamací, která mi však nebyla uznána. Přiložila jsem i fotografie. Nehygienické podmínky v koupelně a WC, bez možnosti kryté místnosti ke stravování i za deště, jídlo jsme měli servírované na dvoře, v plastových miskách po margarínu, studené. Jako kompenzaci jsem obdržela 1050,- Kč a slevu 500,- Kč na příští zájezd. Po osobní zkušenosti vím, že další zájezd s touto cestovní kanceláří nebudu podnikat. Žádám o vrácení přiměřené částky ze zájezdu, nejlépe celé částky.


Produkt

zájezd Bulharsko pod rezervačním číslem 1 809 748 u Kovotour plus


Požadované řešení

Žádám o vrácení adekvátní částky zájezdu, kdy jsme letěly 4 osoby a cestovní kancelář se snažila vyřešit reklamaci zasláním částky 1050,-Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 11:57, před rokem

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2019 08:35, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.