Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#32073Neuznané ukončení smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2019, před 12 měsíci

Hana Jarošová

Znění stížnosti

Dne 9.3.2015 byla na popud a na základě neúplných informací podomním prodejcem uzavřena smlouva č.BMA50052461 mezi společností BOHEMIA ENERGY a mou matkou Hanou Talovicovou (důchodkyní, nar.1948).
Pro nespokojenost matka podala výpověď dne 12.12.2016. Na základě této výpovědi měla ke dni 1.1.2019 přejít zpět ke společnosti ČEZ.
Ale k datu 1.1.2019 jsme se nestačili divit dané situaci. Matka měla zaplatit pokutu, protože ČEZ neoprávněně obsadil odběrné místo. Jak k tomu došlo? Někdo telefonicky vyzval mou matku ke zrušení výpovědi, dne 22.5.2018 - jak jsme zjistili z dopisu, který nám elektronicky poskytla BOHEMIA ENERGY(31.1.2019) - "Potvrzení o sjednaném Dodatku ke smlouvě č. BMA50052461 ze dne 22.05.2018"
Bohužel má matka v té době pobývala po mozkové mrtvici v LDN v Bílině (13.4. - 4.6.2018)a myslím, že nebyla schopna požadavek operátora řádně pochopit. Samozřejmě si telefonát nepamatuje. Po mozkové příhodě již ani dnes není úplně v pořádku.
Společnost BOHEMIA ENERGY nám ale odmítl poslech rozhovoru, nevíme tedy jak proběhl.Slíbili, že vše ještě prověří, ale že máme raději zaplatit. Raději jsem s matkou pokutu zaplatila, aby nenaskakovala prodleva. Samozřejmě se již neozvali. Myslím, že jednání společnosti je velmi neetické. Nedávno jsem totiž četla, že právě tato společnost vydala etický kodex!
Děkuji
Hana Jarošová - dcera
zákaznice Hana Talovicová


Produkt

smlouva číslo BMA50052461


Požadované řešení

Uznání chyby a vrácení zaplacené pokuty 6050 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 07:58, před 12 měsíci

Bohužel, nárok na záznam hovoru, v rámci něhož došlo k uzavření smlouvy, současná podoba občanského zákoníku nezná. Tzn., že společnost by měla povinnost předložit záznam pouze v situaci, pokud by ji k tomu vyzval soud či jiný orgán. Nicméně, to že společnost takovou povinnost nemá, neznamená, že to učinit nemůže. V některých případech by dle našeho názoru byl takový postup vzhledem k transparentnosti jednání se spotřebitelem velmi vhodný.

Má-li spotřebitelka pochybnosti ohledně toho, zda společnost postupovala řádně, může se obrátit na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
23.4.2019 12:58, před 11 měsíci

Vážená paní Talovicová,

dovolte prosím, abychom se touto cestou vyjádřili k Vaší stížnosti na vystavenou deaktivační fakturu č. 1960000270 k předčasně ukončené Smlouvě o sdružených službách dodávky č. BMA50052461 (dále jen Smlouva).

Na základě shora uvedené Smlouvy, kterou naše společnost uzavřena s paní Hanou Talovicovou dne 9. 3. 2015 na dvouleté období, jsme od 1. 1. 2017 zajišťovali dodávku elektřiny pro odběrné místo Světec, Štrbice (EAN 859182400405381013). Pro úplnost sdělujeme, že další dvě odběrná místa Bílina, Teplické Předměstí, Sídliště Za chlumem 763 (27ZG400Z0058120H) a Bílina, Teplické Předměstí, Sídliště Za chlumem 763 (859182400405848639) evidovaná pod touto Smlouvou nebudou v rámci této zprávy řešena.

Dne 12. 2. 2018 jsme od společnosti ČEZ Prodej, a. s., přijali výpověď k odběrnému místu EAN 859182400405381013, kterou jsme akceptovali k datu 1. 1. 2019.

Dne 22. 5. 2018 jsme paní Talovicovou, jako naší stávající zákaznici, oslovili v monitorovaném hovoru s nabídkou cenově výhodnějších podmínek. Po provedeném náslechu předmětné nahrávky uvádíme, že tento hovor obsahoval všechny nezbytné prvky nutné ke sjednání ústního dodatku ke Smlouvě. Paní Talovicová nevyjádřila žádné pochybnosti, prostor pro dotazy, který jí naše operátorka poskytla, nebyl dále ze strany paní Talovicové využit. Předloženou nabídku produktu paní Talovicová odsouhlasila jasným „ano“ s prodloužením smluvního úvazku na 2 roky.

Vzhledem k tomu, že jsme prostřednictvím Operátora trhu (dále jen OTE) zaznamenali požadavek na změnu dodavatele k původnímu datu 1. 1. 2019 (tzn. mimo aktuální výročí, viz výše), domníváme se, že paní Talovicová informaci o sjednaném dodatku pravděpodobně nepředala společnosti ČEZ Prodej, a. s. Přestože jsme přímo u OTE vznesli námitku proti změně dodavatele u odběrného místa EAN 859182400405381013, viz náš dopis odeslaný paní Talovicové dne 17. 12. 2018, společnost ČEZ Prodej, a. s., v přeregistraci pokračovala. Odběrné místo jsme byli nuceni následně předčasně ukončit ke dni 1. 1. 2019, s čímž je oprávněně spojena i fakturace smluvního poplatku, viz faktura č. 1960000270 v částce 6 050 Kč.

Vážená paní Talovicová, po opakovaném přezkoumání podkladů k deaktivační faktuře jsme neshledali důvody pro její stornování tak, jak požadujete. Úhradu vyúčtovaného poplatku ve výši 6 050 Kč jsme přijali dne 16. 1. 2019. Tímto považujeme předmětnou záležitost za uzavřenou.

S úctou

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Hana Jarošová

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.4.2019 21:09, před 11 měsíci

Paní Batlíková, asi jste nečetla řádně mé vyjádření. Matka byla 22.5. 2018 na LDN v Bílině a po mozkové mrtvici nebyla schopna řádného uvažování. Je jasné, že na cílený souhlas odpověděla ANO, ale určitě netušila, že ruší řádně podanou a podepsanou smlouvu o ukončení spolupráce s vaší společností(ukončenou přesně podle vašich požadavků). O telefonátu si nic nepamatovala.
Nechápu, proč telefonujete zákazníkům, kteří podobně jako má matka, ruší smlouvu s vaší společností. A najednou je nějakým telefonickým souhlasem vše zrušeno!!!
A nehledě na to, že nevíte ani s kým a za jakých okolností s člověkem mluvíte. Kde je ochrana spotřebitele? A ochrana seniorů před podobným zneužitím. Opravdu potřebuje vaše společnost vydělávat na starých lidech, kteří ani nevědí, jak vše vyřídit a jak se bránit?
Co váš etický kodex?
m) bere vždy ohled na nedostatek obchodních zkušeností spotřebitele a nezneužívá důvěry spotřebitele,jeho věku nad 75 let, nemoci, neporozumění či neznalosti problematiky dodávky elektřiny či plynu a souvisejících služeb,...
Není to jen výsměch?
Jarošová Hana

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2019 15:17, před 11 měsíci

Jestliže spotřebitelka jednala v duševní poruše, která ji činila neschopnou právně jednat, potom se lze dovolat neplatnosti takového jednání (viz § 581 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
30.4.2019 12:50, před 11 měsíci

Vážená paní Jarošová,

v návaznosti na výše uvedené skutečnosti a vyjádření dTest sdělujeme následující.

Paní Hana Talovicová byla oslovena jako náš stávající zákazník, který splnil podmínky pro nastavení výhodnějšího cenového produktu. Jak již bylo zmíněno, hovor ze dne 22. 5. 2018 probíhal naprosto standardně, paní Talovicová v hovoru nejevila žádné známky zdravotního handicapu, který by jí bránil v komunikaci s operátorkou. Pakliže existují listinné podklady k ověření Vašich tvrzení týkajících se zdravotního stavu paní Talovicové, žádáme Vás o jejich doložení. Upozorňujeme, že s poskytnutím této konkrétní dokumentace musí paní Talovicová souhlasit.

Dále jsme v kontaktní historii evidované u Smlouvy paní Talovicové zjistili, že na počátku letošního roku řešila ukončení odběru elektřiny na adrese Bílina, Teplické Předměstí, Sídliště Za chlumem 763 (859182400405848639). V emailové zprávě ze dne 2. 1. 2019 paní Talovicová zmiňuje, že se stěhuje do domu s pečovatelskou službou. Pokud byste mohla doložit namísto zdravotní dokumentace tuto skutečnost, je následně možné deaktivační fakturu stornovat.

Vážená paní Jarošová, závěrem bychom chtěli zdůraznit, že odpovědnost za vystavenou deaktivační fakturu nese jiný Dodavatele, který nerespektoval námi vznesené námitky k neoprávněné přeregistraci odběrného místa EAN 859182400405381013 u Operátora trhu. Vzhledem k tomu, že si zakládáme na individuálním přístupu k zákazníkům, jsme ochotni po doložení akceptovatelných dokumentů naše stanovisko přehodnotit a deaktivační fakturu č. 1960000270 stornovat.

Děkujeme Vám za spolupráci

S pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Hana Jarošová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.5.2019 18:04, před 11 měsíci

Dobrý den paní Batlíková, děkujeme za pozitivní zprávu, maminka je nadšená. V příloze posílám požadované dokumenty.
Děkuji za ochotu,
s pozdravem
Hana Jarošová

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2019 06:31, před 11 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
20.5.2019 13:51, před 11 měsíci

Vážená paní Jarošová,

v příloze Vám zasíláme storno deaktivační faktury č. 1990014888.

Vzhledem k tomu, že byl smluvní poplatek v plné výši uhrazen, částku 6 050 Kč vrátíme paní Talovicové na bankovní účet v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Hana Jarošová

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.5.2019 19:18, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, moc děkuji za kladné vyřízení naší stížnosti.
Jarošová