Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:449
Z toho za letošní rok:78
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 133 stížnostech.

#32075Zrušení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 2 měsíci

Daniel Sivak

Znění stížnosti

Dobrý den
Rád bych požádal o zrušení prémiového účtu a zároveň o zrušení profilu
ID:AU3V3A66

Děkuji předem za pomoc.


Požadované řešení

Kompletní zrušení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 07:48, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2019 08:37, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.


Daniel Sivak

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.4.2019 12:01, před 2 měsíci

Na tento email jsem psal a bylo mi psáno že odpověď dostanu během 5 dnů ale na ukončení smlouvy mám 4 dny, prosím o ukončení do této doby.
Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2019 13:38, před 2 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost a vyzýváme ji, aby výpověď spotřebitele ve lhůtě respektovala. Spotřebiteli zase doporučujeme, aby k výpovědnímu e-mailu připojil i naskenovanou výpověď s vlastnoručním podpisem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2019 15:54, před měsícem

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.