Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1744
Z toho za letošní rok:262
Stále v řešení:125
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 437 stížnostech.

#32079Neoprávněné účtování poplatku

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 6 dny

Martina Hamanová

Znění stížnosti

Dobrý den, ráda bych podala stížnost a poradila se ohledně podvodného jednání společnosti Be2.

Dne 18.02.2019 jsem založila profil na stránkách Be2 a uhradila poplatek za měsíční členství ve výši 156 Kč/měsíčně. Dne 9. 4. 2019 jsem poslala společnosti výpověď prémiového členství s okamžitou platností zrušení. Dne 15. 4. 2019 mi byla stržena z účtu částka ve výši 2247 Kc bez jakýchkoliv informací a bez mojí autorizace a souhlasu. Společnost má na stránkách pouze e-mailovou adresu, neuvádí však telefonní kontakt pro podobné případy. Dnes nechám zablokovat kartu pro případ dalšího zneužití ze strany této společnosti. Prosím o informaci, jak dále postupovat v tomto případě?

Děkuji za odpověď
Hamanová Martina


Požadované řešení

Požaduji okamžité ukončení smluvního vztahu se be2.cz,zrušení automatického prodlužování Prémiového členství a vymáhání jakýchkoliv dalších poplatků. Dále vrácení požadované částky 2247 kč. Zároveň požaduji vyřazení mých osobních údajů z
databáze společnosti be2.cz a vymazání mého profilu na stránkách společnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 11:12, před 6 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitelka využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz). Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Platila-li spotřebitelka za službu platební kartou, může spotřebitelka využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitelka co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2019 08:35, před 6 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.