Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1858
Z toho za letošní rok:376
Stále v řešení:106
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#32084Členství Premium - Fakturace částek bez vědomí uživatele

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 2 měsíci

Jiri Jirasko

Znění stížnosti

Společnosti jsem na základě informací na jejich stránkách uhradil platbu 156 kč za zvýhodněné členství. Z podmínek jasně vyplývalo že se jedná o jednorázovou platbu. O měsíc později mi však bylo z účtu strženo 2247 kč.
Domnívám se (i na základě zkušeností jiných uživatelů zde řešených), že se jedná o nekalou praktiku, kdy je uživatel chybně informován o charakteru platby.


Požadované řešení

Žádám o navrácení částky 2247 inkasované bez mého souhlasu a o zrušení jakýchkoli členství z nichž vyplývají jakékoli další platby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 12:56, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz). Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Platil-li spotřebitel za službu platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2019 08:35, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Jiri Jirasko

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.4.2019 11:12, před 2 měsíci

Na uvedeném kontaktu je emailový kolovrátek, naprosto shodný se všemi ostatními stěžovateli na společnost be2. Atˇ uděláte nebo napíšete cokoli, odpovědí je, že částka 2247, kterou jste v žádném případě nechtěli zaplatit, Vám byla stržena v souladu s všeobecnými podmínkami služby a že Vám takto bude stržena další přestože zcela jasně deklarujete, že už s uvedenou společností nechcete nic mít. Vzhledem k tomu, že zde je 174 stránek stížností na zcela tentýž problém, jsem oprávněn se domnívat, že společnost be2 založila svůj byznys na klamání uživatelů. Jedná se o naprosto ukázkový příklad toho, čemu se u nás začalo říkat ŠMEJDI.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2019 12:10, před 2 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2019 22:52, před měsícem

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.