Společnost


ShipGratis Limited - POŠTA ZDARMA

Počet nahlášených stížností:74
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#32087Zaplacené zboží a nedodáno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 12 měsíci

Radomíra Kurfürstová

Znění stížnosti

Dne 19. 3. 2019 jsem uhradila částku ve výši 699,- na dámské plavky a i když mi přišlo vše - potvrzení objednávky č. 1190185464, přihlašovací kód a potvrzení o přijaté platbě, tak do dnešního dne zboží nebylo doručeno (15.4.2019).
Plavky jsem si objednala z reklamy "Pošta zdarma" na internetu, kde byla spousta dalších nabídek na plavky.


Produkt

dámské plavky č. modelu atd. jsem již na stránkách nenašla


Požadované řešení

Dodat objednané zboží nebo vrátit uhrazenou částku na účet, z kterého byla objednávka č. 1190185464 uhrazena


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 17:12, před 12 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.4.2019 08:15, před 12 měsíci

Dobrý den,
dle našich informací, je Vaše zásilka v pořádku na cestě k Vám.
Prosíme Vás tedy o pár dní strpení, poté by Vám měla být Vaše zásilka v pořádku doručena.
Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, napište nám prosím na náš email a my Vám poradíme.

S přátelským pozdravem

Pošta Zdarma
email:info@postazdarma.info

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2019 08:27, před 12 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2019 07:36, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2019 23:43, před 10 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.