Společnost


Shadow Esthetics s.r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#32092Zboží zaplacené, nedoručené. Nekomunikují

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 2 měsíci

Vendula Karšňáková

Znění stížnosti

dne 5.1. potvrzená objednávka číslo 6259 vytvořená na www.facer.cz. Dne 8.1. přišel potvrzovací e-mail o přiježí platby. Do dnešního dne i po několika dotazech a urgencích nic nepřišlo. Dnes se dokonce další urgenční mail zaslaný na info@facer.cz vrátil jako nedoručitelný.


Produkt

NEW Roztomilé a hřejivé dámské / pánské pyžamo - overal s kapucí × 1 růžové prasátko / S 677,00 Kč Mezisoučet + Doprava 0,00 Kč Celkem 677,00 Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz nebo dodání zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 17:31, před 2 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 21:26, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.