Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1858
Z toho za letošní rok:376
Stále v řešení:106
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#32095Neoprávněně stržené peníze za prémiové členství

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
15.04.2019, před 2 měsíci

Martin Ledvoň

Znění stížnosti

Dobrý den,

Na zkoušku jsem si zaplatil prémiové členství na seznamce b2 .
Po měsíci jsem se nestačil divit když mi Strhli další peníze z účtu bez jakéhokoli upozornění.
Martin


Požadované řešení

Okamžité zrušení prémiového členství a smazání mého profilu+ vrácení peněz .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2019 17:51, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2019 08:34, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Martin Ledvoň

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.4.2019 09:12, před 2 měsíci

Společnost mi zaslala e-mailem potvrzení o ukončení prémiového členství k datu 5.7.2019 ovšem účet zůstává aktivní. Žádal jsem tuto seznamku o okamžité ukončení prémiového členství, smazání účtu a všech osobních dat. Proč tak neučinili a nevrátili mi poměrnou částku za nevyužívání jejich služeb?


Martin

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2019 09:26, před 2 měsíci

Pokud spotřebitel ukončil členství, potom od okamžiku ukončení nemusí společnosti hradit žádnou další platbu. Pokud však k prodloužení členství mělo dojít ještě před jeho ukončením, resp. před požadavkem na jeho ukončení, potom jsme v rovině toho, zda je automatické prodloužení oprávněné, či nikoliv. Dle našeho názoru není, protože o něm společnost řádným způsobem neinformuje v procesu uzavírání smlouvy.


Martin Ledvoň

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.4.2019 06:46, před 2 měsíci

Je nějaká možnost jak získat své peníze zpět?


Děkuji za vyjádření a pomoc.

Martin.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2019 09:28, před 2 měsíci

Pokud je spotřebitel přesvědčen, že společnost účtovala poplatek za prodloužení neoprávněně, může se obrátit na svou banku s žádostí o reklamaci platby provedené kartou (služba chargeback). V takovém případě je nutné se připravit na to, že společnost od požadování částky neustoupí a bude ji vymáhat prostřednictvím soukromé agentury, která však bez pravomocného rozhodnutí soudu nemůže činit více, než opakovanými výzvami na spotřebitele "tlačit".

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2019 19:30, před měsícem

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.