Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:27
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

86%
14%
Toto skore je založeno na 15 stížnostech.

#32228Nedodání objednaného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.04.2019, před rokem

Karel Koukal

Znění stížnosti

Dne 1.4.2019 jsem objednal e.mailem zboží, objednávka potvrzena pod číslem 001942 ve výši 1070,- Kč.
Dne 2.4.2019 potvrzena platba e.mailem.
Dne 9.4.2019 objednávka se připravuje e.mailem.
Od té doby jsem třikrát urgoval objednávku na stránkách sestry v akci. Telefonicky vícekrát, ale telefon nedostupný.


Produkt

Detaily objednávky č.#001942 Objednávka: #001942 vytvořena 01. 04. 2019 19:46:09 Způsob platby: Bankovní převod Způsob doručení: ČR - Česká pošta - Převodem Kód Zboží Cena/kus Množství Cena 281 Tričko Komár sající krev - Velikost : XXL 380 Kč 1 380 Kč 1001 Tričko Sestřička - Velikost : XXL 190 Kč 1 190 Kč 181 Tričko Sestřička - Velikost : XXL 350 Kč 1 350 Kč Celkem za zboží: 920 Kč Poštovné: 150 Kč Cena celkem: 1 070 Kč .


Požadované řešení

Urychlené vyřízení objednávky, dopravné zdarma. (Slušný obchodník by to udělal.)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2019 10:11, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
23.4.2019 10:16, před rokem

Dobrý den,

dnes jsem komunikovala jak s panem Koukalem, tak paní Koukalovou a bez přečtení této stížnosti, jsem ji slíbila kompenzaci, sice ne dopravu zdarma, ale kompenzaci v podobě dárku- který je ve stejné hodnotě, jako doprava.
S pozdravem Jana Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2019 13:04, před rokem

Spotřebitel formou nové stížnosti zaslal informaci, ze které vyplývá, že ze strany podnikatelky dosud nebylo plněno. Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele, který má tímto možnost se k vývoji sporu vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2019 21:17, před 12 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2019 09:36, před 11 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.


Karel Koukal

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.7.2019 09:36, před 11 měsíci

Hodnocení: