Společnost


ShipGratis Limited - POŠTA ZDARMA

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#32254Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.04.2019, před rokem

Vera Weissova

Znění stížnosti

zbozi jsem nedostala,melo byt doruceno do 25 dnu.cislo zakazky je 1190177263,jsou to bile saty kosiloveho .placeno bylo 14.3.2019 na ucet 2301252729/2010.dekuji predem za kladne vyrizeni.Weissova Vera


Požadované řešení

dodat zbozi,eventuelne vratit penize


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2019 10:27, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
26.4.2019 14:41, před rokem

Dobrý den,
dle sledovacího čísla Vaší zásilky, Vám byla zásilka již v pořádku dodána.
Doufáme, že je tedy již vše v pořádku.
Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, napište nám prosím na náš email a my Vám poradíme.

S přátelským pozdravem

Pošta zdarma
email: info@postazdarma.info

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2019 07:50, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Vera Weissova

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.4.2019 10:04, před rokem

Hodnocení: