Společnost


Národní Pokladnice s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#32411Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.04.2019, před rokem

Emilie Hamzíková

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 11.4. 2019 jsme si objednali v e-shopu Národní pokladnice a zaplatili přes PayU " Edvard Beneš na zlaté minci" . Platba byla potvrzena a číslo transakce je C F608 XX1329854761XX (PL) . Dne 18.4. nám doručila Česká pošta balíček od Národní pokladnice na dobírku v hodnotě 4.139,- Kč. Odmítli jsme balíček s doplatkem převzít.
Volali jsme na zákaznickou linku 2x, pokaždé nám bylo sděleno, že platba nedorazila. Poslala jsem 18.4. 2019 emailem reklamaci, další email jsem poslala 23.4. 2019 s údaji o provedené platbě. Znovu jsme volali na zákaznickou linku, kdy jsem paní Benešové sdělila, že na naše mejly nikdo nereaguje, paní, která má na starosti emaily prý měla dovolenou, a paní Benešová přislíbila, že této paní přepošle naši stížnost. Podotýkám, že v posledním mejlu byla kopie o provedené platbě. Dne 26.4. 2019 se ozvala emailem paní Zuzana Zambojová, chtěla poslat kopii o provedené platbě, toto jsem jí opět poslala, a dodnes se nic neděje, nikdo se neozval, mince nedorazila. Nevím jak mám dále tento laxní přístup řešit, proto jsem se obrátila na Vás. S pozdravem Emilie Hamzíková


Produkt

Edvard Beneš na zlaté minci, Au 585/1000, 2 g


Požadované řešení

Chci poslat objednané a řádně zaplacené zboží, snad i nějakou omluvu, ale netrvám na ní.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2019 14:06, před rokem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2019 10:21, před rokem

Spotřebitelka nám sdělila, že jí dne 10. 5. 2019 byly peníze vráceny na účet. Stížnost proto uzavíráme.