Společnost


STABIL ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:105
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

78%
22%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#32465Chybějící vyúčtování a přeplatky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.05.2019, před rokem

Eva Moravcová

Znění stížnosti

Dobrý den.
Společnost Stabil Energy nedává k dispozici vyúčtování za energie( plyn, elektřina ) a nevrací přeplatky. Po několika urgencí jsem obdržela jen vyúčtování za roky 2017/1018 plyn a ele ale žádala jsem kompletní vyúčtování od doby uzavření smlouvy č. 501011. Z došlého vyúčtování je zřejmé že jsem měla přeplatky a tak jsem se dožadovala jejich vrácení ale dosud nic nedošlo. Prosím o pomoc. Žádám kompletní vyuctovani a vrácení přeplatků.
Děkuji Moravcová


Produkt

Č. Smlouvy 501011 elekřina a č.7023 plyn


Požadované řešení

Kompletní vyúčtování od začátků smluv a vrácení přeplatků


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.5.2019 09:52, před rokem

Vyúčtování spotřeby plynu a elektřiny se obvykle provádí jednou ročně, není-li dohodnuté jiné vyúčtovací období, jak vyplývá z ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Nebude-li spotřebiteli vyhověno, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Spotřebitelce doporučujeme, aby u společnosti uplatnila reklamaci. Společnost je dle § 14 odst. 1 písm. a) vyhlášky Energetického úřadu č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství (dále jen "vyhláška") povinna do 15 dnů ode dne doručení reklamace zaslat spotřebitelce písemné potvrzení o vyřízení reklamace na nevrácení zaplacených přeplatků. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, musí společnost dle § 14 odst. 1 písm. b) vyhlášky vrátit spotřebitelce do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Poruší-li společnost některou z výše uvedených povinností, jež jsou upraveny vyhláškou, má společnost povinnost zaplatit spotřebitelce 750 Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč dle § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který má dle § 17 odst. 7 písm. e) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, pravomoc rozhodovat spory o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je mimo jiné dodávka plynu. Více informací lze dohledat na webové adrese https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum.

Reakce společnosti

Publikováno
3.5.2019 14:21, před rokem

Dobrý den Paní Moravcová,
v systému vidím, že přeplatky v letech 2016, 2017 a 2018 Vám byli navráceny, Jak to vypadá s přeplatkem novým vyzjistím a dodatečně Vám podám informaci.


Eva Moravcová

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.5.2019 15:01, před rokem

Dobrý den. Smlouva byla uzavřena v roce 2014, tudíž by to mělo byt od roku 2014.Nemám možnost kontroly vzhledem k chybějícímu vyúčtování za jednotlivé roky jak plyn tak elekřina. Když nemám konečné vyúčtování nemohu vědět kolik mi přijde na konto ani jestli je to oprávněný ...
Děkuji za další info a mrzí mne že začnete komunikovat až díky pomoci dtestu

Reakce společnosti

Publikováno
7.5.2019 11:59, před rokem

Dobrý den paní Moravcová,
v systému jsem prohlédla úplně všechny platby včetně přeplatků které jste měla.
1292,- 28.3.2015
1526,- 30.3.2016
1599,- 27.3.2017
1858,- 1.5.2018
1681,- 6.5.2019

podle částek si můžete vše dohledat ve vašem bankovnictví, vyúčtování Vám tedy za všechny předchozí roky muselo být vystaveno a odesláno, jinak by ani naše společnost nevěděla, kolik Vám máme zaslat na přeplatku.

Doufáme, že nyní vše v pořádku!


Eva Moravcová

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.5.2019 19:47, před rokem

Dobrý den. Přeplatky dnes dorazily. Považuji to za vyřízené. Ovšem zcela jistě zvazim výpověď ze smlouvy pro neplnění obchodních podmínek. Děkuji Dtestu a přeji všem jednodušší vyřizování sporů

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2019 09:34, před rokem

Dobrý den, prosíme o uzavření stížnosti

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2019 09:37, před rokem

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.