Společnost


Elkan Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:146
Z toho za letošní rok:62
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 18 stížnostech.

#32482Nedodání objednaného zboží, žádná odezva na urgence

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.05.2019, před 5 měsíci

Milena Mrkusová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 24.4.2019 jsem objednala dvoje šaty pod objednávkou 2019000167. Došlo mi mailem potvrzení, na jehož základě jsem zaplatila převodem částku 897 Kč na účet 2901470797/2010.
Zboží jsem neobdržela, na mailové urgence nereagují. Telefon nemají uveden, na chatu na stránkách nejsou k dispozici. I tam jsem zanechala urgenci.


Produkt

Obsah objednávky Kód Položka Mn. Cena za kus Cena NUMO-140-L 44-1 Šaty Numoco s rolákem šedý grafit L 1 429 Kč 429 Kč NUMO-1067-M Šaty Numoco 195-1 ALICE zeleně M 1 449 Kč 449 Kč Česká Pošta - Balík Na poštu - Uherské Hradiště 1 (68601) 1 19 Kč 19 Kč Převodem 1 0 Kč 0 Kč CENA CELKEM: 897 Kč Zaokrouhlení: 0 Kč Cena bez DPH: 741,32 Kč DPH: 155,68 Kč


Požadované řešení

Žádám o okamžité vrácení peněz zpět na účet a hlavně vysvětlení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.5.2019 11:34, před 5 měsíci

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.6.2019 14:58, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.