Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2604
Z toho za letošní rok:290
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#32559Zrušení členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.05.2019, před rokem

Petra Kroutilová

Znění stížnosti

Prosím o pomoc při zrušení vip členství v be-2.Zatím zaplacen pouze vstupní poplatek na 1 měsíc dne 5. května 2019. Již jsem napsala písemnou výpověď a zaslala ji elektronicky na zákaznický servis i dopisem do Luxemburg. Fax nefunguje.


Požadované řešení

Ukončení veškerých závazků ke společnosti b2. Hlavně bych nerada aby mi byl neoprávněně stržen poplatek za další prodloužení členství.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2019 07:33, před rokem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Pokud by již uběhla 14 denní lhůta k podání odstoupení, je nutné smlouvu vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Reakce společnosti

Publikováno
7.5.2019 11:45, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Petra Kroutilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.5.2019 09:14, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Děkuji moc za to, že existuje taková to pomoc. Díky ní jsem i sama kontaktovala B2 a přeposlala vyjádření Dtestu a ono to zafungovalo. Pak se do toho vložil ještě Dtest a urgence ze dvou stran byla super. Ještě ten samý den mi bylo potvrzeno zrušení členství emailem. Pro jistotu jsem však ještě poslala doporučený dopis na adresu firmy pro případ, že by se později ještě něco přihodilo. Veškerou emailovou komunikaci jsem si zálohovala. Doufám, že ze strany B2 dojde k férovému jednání a nebude mi samovolně stržen žádný další poplatek. Díky recenzím a Dtestu jsem na to přišla velmi brzy a zaplatila jsem jen měsíční poplatek. Ale stálo mě to tedy nervy s tím, jestli se to všechno nakonec povede. Parazitovat takovým způsoben na neštěstí druhých je opravdu šílené.