Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#32632Neuznaná reklamace bot v záruce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.05.2019, před rokem

Patrik Macho

Znění stížnosti

Koupil jsem si kotníčkovou koženou vycházkovou obuv za cca 3000,- Kč. Po cca půl roce v místě ohybu boty prasknul šev na boku a též gumový postranní pásek podrážky prasknul a tím se začala podrážka odchlipovat. Reklamaci po měsíci zkoumání neuznali a do odůvodnění napsali, že obuv byla nadměrně a nesprávně užívána - řízení automobilu. To ovšem nebyla pravda, řídil jsem v nich tak max. 1x do měsíce a v botech jen normálně chodil do práce. Všechno prostě jen hloupé výmluvy, aby se vyhnuli odpovědnosti.
Obrátil jsem se na ČOI. Tam mě paní otráveně odmítla s tím, ať si to řeším sám přes odborného znalce a případně soudní cestou - skvělá pomoc. Znalec vypracoval posudek, ze kterého vyplývá, že boty mají zjevné konstrukční vady, užité nesprávné materiály apod., ale že mi nedoporučuje s tím jít do soudního sporu, protože by to prý firma uhrála na to, že jsem reklamaci neuplatnil ihned v prvotní fázi vady, ale až po jejím rozvinutí. Přijde mi to absurdní, přece nebudu na botech každý den zkoumat pod mikroskopem, jestli tam náhodou není zarodek nějaké vady... Reklamaci přeci začnu řešit, až když se neco utrhne, nebo odloupne. Takže toto je můj smutný příběh, kdy jsem se z vlasteneckých důvodů snažil podpořit českou firmu - naposled. Dá se s mým případem ještě něco dělat? Děkuji.


Produkt

Boty Baťa


Požadované řešení

Oprava/ vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 08:20, před rokem

Zakoupí-li spotřebitel obuv a v zákonné 24měsíční době se na ní objeví vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil, může ji reklamovat. Spotřebitel tedy nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil (mechanické poškození). Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Je tedy nutné pro případ zamítnuté reklamace, aby se znalec v posudku vyjádřil k existenci a povaze vady a prokázal, že obuv má vadu například z důvodu nekvalitního použitého materiálu či vadného zpracování obuvi.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace a od zakoupení a převzetí zboží uplynulo více než 6 měsíců, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz).

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes webové stránky www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2019 07:22, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.