Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#32684Neuhrazené úrokové výnosy z dluhopisů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2019, před rokem

Jiří Čížek

Znění stížnosti

Ke dni 22.2.2019 mi nebyly uhrazeny úrokové výnosy z dluhopisů
DIREKTO 2017 ve výši cca 17000,-Kč


Produkt

Dne 18.8.2017 jsem zakoupil čtyři dluhopisy od společnosti DIREKTO s.r.o. v hodnotě 4x100000,-Kč


Požadované řešení

Dne 24.4.2019 jsem požádal o předčasné splacení dluhopisů č.2017055,č.2017056,č.2017057,č.2017058 na částku 4x100000,-Kč.
Splatnost dluhopisů je 22.2.2022.
Důvodem předčasného splacení Dluhopisů je neplnění emisních podmínek Eminenta DIREKTO s.r.o. Konkrétně není plněn bod XII/5-
nebyly vyplaceny úrokové výnosy ke dni 22.2.2019 z dluhopisů


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.5.2019 11:14, před rokem

Podle informací, které byly dříve publikovány na webových stránkách společnosti (http://www.direkto2017.cz/emisni_podminky/), jsou dluhopisy splatné ke dni 22.02.2022, přičemž výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně po 6-ti kalendářních měsících (data splatnosti úroků jsou následující 22.08.2017, 22.02.2018, 22.08.2018, 22.02.2019, 22.08.2019, 24.02. 2020, 24.08.2020, 22.02.2021, 23.08.2021 a 22.02.2022).

Pokud se společnost ocitla v prodlení s vyplacením výnosů o více než 7 dní, byla povinna svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Pokud společnost výnosy nevyplatila ani ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne splatnosti, může schůze vlastníků dluhopisů rozhodnout o povinnosti společnosti splatit předčasně všechny dluhopisy. Společnost je v takovém případě povinna splatit jmenovitou hodnotu všechny nesplacených dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z dluhopisů. Tyto částky se stávají splatnými nejpozději 120. den od přijetí rozhodnutí. Společnost je dále povinna bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku XI. emisních podmínek společnosti.

Je-li společnost v prodlení s výplatou výnosů, je vhodné ji vyzvat k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Mimosoudní řešení sporů v oblasti investic je v působnosti Finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz/cs/oblasti/investice.html) na kterého je v dané situaci vhodné se obrátit. Nedojde-li ani tak ze strany společnosti k nápravě, bude vhodné vyhledat služeb advokáta a svého práva se případně domáhat soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2019 23:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.