Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:450
Z toho za letošní rok:75
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#32726Mylné informace a vyhrožování zabavením majektu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

16 hodin 25 minut

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2019, před 5 měsíci

Ondřej Pešout

Znění stížnosti

Operátorka, která mě kontaktovala na začátku prosince 2019 mi nabídla „30 minut volání zdarma“ k mému kreditu jako Vánoční dárek od společnosti T-Mobile. Poskytnul jsem jí tedy nutné údaje k nastavení této výhody. Dodala, že toto nastavení ještě musím potvrdit písemně přes poštovního kurýra. Všechny hovory jsou dle Vašich slov nahrávané, proto jistě není problém si i tento hovor dohledat. Kurýr mě vskutku zhruba po týdnu kontaktoval a domluvili jsme se na setkání v místě mého trvalého bydliště, kde se nacházím velmi zřídka. Přijel pozdě, oba jsme byli ve spěchu, stáli jsme na rušné ulici a on mě dal k podpisu formulář. Slovem se nezmínil o službách, které mi poskytoval. V dokumentu nebyla žádná částka ani podmínky k platbě či době trvání. Žádné platební údaje jsem neposkytoval. Považoval jsem to za formální stvrzení zmíněného zvýhodnění mého kreditu.
Po třech týdnech jsem kontaktoval operátora T-Mobile ohledně nastavení mého internetu. Divil jsem se, že moje data rychle zmizela, ačkoliv jsem měl původně na kreditu poměrně vysokou částku (zhruba přes 300 Kč). Až v té době mě operátor informoval, že jsem přešel při podpisu dokumentu na velmi nevýhodný tarif a kredit mi byl vymazán. Řešil jsem tuto změnu s několika T-Mobile operátory až mi jeden z nich nakonec pomohl dané nedorozumění vyřešit a tarif mi byl převeden zpět na kredit. Bylo mi řečeno, že původní částka na kreditu, která mi byla odebrána, pokryje služby za zúčtovací období 13.12. – 12.1.2019, které jsem nevědomě využíval.
Minulý víkend 12.5.2019 jsem si vybral poštovní schránku, kde na mě čekala upomínka a předsoudní výzva k vyrovnání nedoplatku společnosti T-Mobile právě za zúčtovací období 13.12. – 12.1.2019. Do té doby jsem nebyl nikterak jinak kontaktován. Včera (13.5.2019) mi bylo telefonicky vyhrožováno, že pokud částku neuhradím, bude mi zabaven majetek do výše 12,000 Kč.


Produkt

Nevyžádaná tarifní služba za období 13.12. – 12.1.2019


Požadované řešení

Žádám Vás ve věci vyúčtování služeb za období 13.12. – 12.1.2019 o nápravu a odebrání dluhu (239,64 Kč) z mého účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 09:34, před 5 měsíci

Pokud jsou při nabízení služeb uváděny nepravdivé informace, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, jedná se klamavou obchodní praktiku dle § 5 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Takové jednání není dovolené a mohlo by mít za následek neplatnost smlouvy, kterou může spotřebitel namítnout.

Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí v oblasti elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Spotřebitel může také žádat náhradu škody, která jí vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany společnosti.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případný spor by mohl být řešen pouze před Českým telekomunikačním úřadem, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.