Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:239
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#32732Výhružné e-maily

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2019, před rokem

Josef Kestler

Znění stížnosti

Dobrý den

Přichází mi e-maily tohohle znění co stím mám dělat ???

Vůbec nereagují.

Vážený/á pane/paní Kestler,

pro pořádek Vám ještě jednou sdělujeme, že jsme právními zástupci společnosti Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (ZG).
Naše klientka a i my jsme vám již jednou psali a vyzývali Vás k zaplacení neuhrazené částky. Celkem nyní dlužíte 101,61 EUR.

Vyzýváme Vás, abyste tuto částku nejpozději do

29.05.2019 (datum připsání na náš účet)

převedl/a na náš účet a u platby uvedl/a spisovou značku: 35619137749 (prosím, vždy uvádějte).

Upozorňujeme Vás, že naše klientka nás pověřila, abychom nárok v případě potřeby uplatnili i soudní cestou.
Na s tím spojené další náklady a nepříjemnosti Vás tímto výslovně upozorňujeme.
Pokud požadovanou částku můžete zaplatit až po uplynutí lhůty nebo jen v přiměřených splátkách, prosíme Vás, abyste
nám to sdělil/a buď e-mailem nebo na přiloženém formuláři písemně, možno i faxem.

Mějte, prosím, na paměti, že posečkání úhrady pohledávky je pro nás zásadně akceptovatelné maximálně
jeden měsíc!

Níže ještě jednou shrnutí všech relevantních platebních údajů:
Vlastník účtu: Auer Witte Thiel
Bankovní ústav: Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
BIC: PBNKDEFFXXX
Částka: 101,61 EUR
Předmět: 35619137749

S přátelským pozdravem


Auer Witte Thiel
Rechtsanwälte
Bayerstraße 27
D-80335 Mnichov
E-mail: inkasso@auerwittethiel.com
Telefon: +49 (0)89/ 59 06 83 16 (Po-pá od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.)
Fax: +49 (0)89/ 59 06 83 145

Bankovní spojení:

Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07; BIC: PBNKDEFFXXX


Požadované řešení

Jde to nějak vyřešit ?? Abych takové e-maily nedostával společnost vůbec nereaguje na komunikaci

Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 08:58, před rokem

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na 41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno.

Výpověď zašlete prokazatelnou formou na některý z uvedených kontaktů (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, fax: 41 (0) 41 5087019, e-mail: support@datingcustomercare.com).

Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se pouze zbavuje spotřebitel možnosti nadále využívat placené služby.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Spotřebiteli nicméně doporučujeme, aby smluvní vztah prokazatelně vypověděl a ponechal si o tom doklad.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2019 07:30, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.