Společnost


Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:43
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#32733Exploze baterie

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2019, před 6 dny

Jana Pyšná

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych si stěžovat na Samsung Galaxy S5 u kterého nám explodovala baterie v bytě která nám následně zničila podlahu a o telefonu ani nemluvím.


Požadované řešení

Náhrada škody.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 08:29, před 6 dny

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. Škoda se tedy hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. K náhradě škody nižší než stanovený limit je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad.

V případě sporu musí však poškozený spotřebitel prokázat porušení zákona prodávajícím dodáním vadného výrobku, výši škody a skutečnost, že příčinou jejího vzniku je právě ono protiprávní jednání. Vadu výrobku, škodu i příčinnou souvislost by měl spotřebitel doložit posudky, má-li je k dispozici.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud nedojde k dohodě na výši škody, může ji určit pouze soud.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.