Společnost


Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#32733Exploze baterie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2019, před rokem

Jana Pyšná

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych si stěžovat na Samsung Galaxy S5 u kterého nám explodovala baterie v bytě která nám následně zničila podlahu a o telefonu ani nemluvím.


Požadované řešení

Náhrada škody.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 08:29, před rokem

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. Škoda se tedy hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. K náhradě škody nižší než stanovený limit je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad.

V případě sporu musí však poškozený spotřebitel prokázat porušení zákona prodávajícím dodáním vadného výrobku, výši škody a skutečnost, že příčinou jejího vzniku je právě ono protiprávní jednání. Vadu výrobku, škodu i příčinnou souvislost by měl spotřebitel doložit posudky, má-li je k dispozici.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud nedojde k dohodě na výši škody, může ji určit pouze soud.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2019 07:28, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.