Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2349
Z toho za letošní rok:125
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#32737Doručovatel doručuje poštu cizímu člověku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

35 minut 21 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
15.05.2019, před rokem

Martin Pistora

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych si postěžoval na dorucovatele v Příbrami. Na adrese kde bydlím a mám i řádně přístupnou a označenou schranku doručuje dorucovatele stále dopisy do obchodu me matky a to i dopisy do vlastní ruky. Jak je toto možné?


Produkt

Příbram, Pražská 30


Požadované řešení

Rád bych aby dorucovatele doručovali vše pouze mě osobě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2019 10:32, před rokem

Česká pošta, s.p. dodává dle aktuálních poštovních podmínek fyzickým osobám do bytu poštovní zásilky, jejichž převzetí musí být potvrzeno příjemcem, není-li sjednán jiný způsob dodání.

Bod 11.Adresát si může u kterékoliv pošty vymínit, že jemu adresované poštovní zásilky a poukázané peněžní částky mají být dodávány jen jemu, nebo že mají být dodávány jen osobám zdržujícím se v jeho bytě.
Bod 12.Pokud adresát nezvolí postup podle bodu 11 a pokud to neodporuje smlouvě uzavřené s odesílatelem, podnik může v případě jeho nepřítomnosti v bytě v době dodávání dodat poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku i jiné vhodné osobě starší 15 let, zejména sousedovi apod. V takovém případě vloží do adresátovy domovní schránky oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka nebo poštovní poukázka dodána.
Bod 13.Pokud adresát nesouhlasí s postupem podle bodu 12 a pokud to neodporuje smlouvě uzavřené s odesílatelem, může požádat, aby podnik dodával v případě jeho nepřítomnosti poštovní zásilky a poukázané peněžní částky zmocněnci ve stejném domě. Současně se žádostí předá adresát poště zmocnění týkající se fyzické osoby starší 15 let, která má být považována za jeho zmocněnce. Podmínkou je, že tato osoba se zmocněním souhlasí. Žádost adresáta může podnik odmítnout, pokud by takový postup vyžadoval neúměrně mnoho času. Obdobný postup může adresát zvolit, pokud je jeho byt v 5. a vyšším podlaží v domě bez výtahu, kam pracovník pošty není povinen poštovní zásilky a poukázané peněžní částky dodávat. V takovém případě může adresát zvolit i dva zmocněnce.
Bod 14. Je zapotřebí, aby v prostoru vedle domovních schránek byly umístěny informace usnadňující orientaci v domě (přehled jednotlivých bytů podle jejich umístění v jednotlivých podlažích apod.). Tyto informace nejsou nutné, jestliže je nalezení bytu snadné.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena. Jedná-li se o opakované porušení, doporučujeme podat podnět k provedení kontroly Českému telekomunikačnímu úřadu, který je dozorovým orgánem v oblasti poskytování poštovních služeb.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.