Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#32743Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.05.2019, před rokem

Jiří Babjak

Znění stížnosti

Přístroj jsem zakoupil 22.12.2018,po několika dnech provozu jsem proměřením zjistil, že přístroj nemá výkon udávaných 12W ale pouze 6,4 W. Přístroj jsem reklamoval 21.1.2019.Reklamace byla zamítnutá jako bezdůvodná. Dle vyjádření technika přístroj pracuje řádně. Znovu jsem reklamoval 25.2.2019.
Vyjádření technika druhého servisu: Přístroj byl řádně otestován, žádná závada se však neprojevila. Reklamace nebyla uznaná jako oprávněná. Přístroj jsme vyčistili a zasíláme jej zpět. Pokud skutečně něco měřili, tak museli zjisti, že přístroj má příkon pouze 6,4 W Což je pouze 55% udávaného výkonu podle návodu. A to podle servisu není závada. Podle mně je to závada. Dále se v tomto vyjádření píše: Správně fungující přístroj má po dobu čistění příkon mezi 8-9 W. Podle této věty nemůže být přístroj s příkonem 6,4 W dobrý. Po celou dobu, co se dohadujeme o oprávněnosti mé reklamace TSBohemia ani jednou nezpochybnil správnost mého měření. To znamená, že bere mnou naměřený údaj za správný.
Celé ty čtyři mněsíce se snažím přimět TSBohemii k tomu aby ve smyslu zákon mně dokázala fyzicky, že přístroj je opravdu dobrý a ne jenom to tvrdit. To znamená aby prodejně jej přede mnou přeměřila.


Produkt

Jedná se o čističku vzduchu IONIC-CARE TRITON X6


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vracení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2019 12:20, před rokem

Pokud bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat.

Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu, nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2019 23:56, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.