Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:26
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#32757Reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
15.05.2019, před rokem

Jiří Gros

Znění stížnosti

VáženíV měsíci září , 2018 jsem u Vás zakoupila horské kolo, viz níže uvedená objednávka, kdy toto jsem zaplatila, viz níže potvrzení o platbě. V měsíci prosinci jsem byla informována, že kolo nebude dodáno a zaplacena částka za kolo vrácena.

Do dnešního dne, však nemám, ani kolo ani vrácené peníze, což více jak 8 měsíců po zaplacení.

S tímto nemohu být spokojena. Pokud máte problém s vrácením finančních prostředků přes banku, mužete zaplacenou částku ve výši 7.687 českých korun zaslat na mou adrese přes Western Union.

Očekávám od Vás zprávu jak tuto situaci vyřešíte.

na můj telefon, můj e-mail, moji adresu.

Iryna Ihnatenko


Produkt

Horské kolo / Skládací kola Cyklistika 21 Speed 26 palců / 700CC Shimano Dvojitá kotoučová brzda Odpružená vidlice Zadní odpružení Běžný Hliníko


Požadované řešení

Vrácení zaplacené částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2019 16:25, před rokem

V daném případě se jedná o zahraniční subjekt, nicméně se zaměřuje na české spotřebitele - má českou jazykovou mutaci serveru, ceny uvádí také v korunách a dodává do ČR. Český soud by tak dle kolizních norem mezinárodního práva soukromého přistoupil k takovému postupu, že by musel zajistit, aby postavení spotřebitele bylo minimálně tak dobré, jak mu zaručuje český právní řád. Informativně tedy přikládáme postup dle českého práva, konečný postup se může v souvislosti s určením rozhodného práva značně lišit.

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pro spotřebitele je velmi cenná informace, odkud je e-shop provozován. Pokud se jedná o zemi mimo EU, neplatí zde evropským právem upravená ochrana spotřebitele a naše dozorové orgány nemají vůči takovému prodejci žádné pravomoci. Jedná-li se o vztah s mezinárodním prvkem, jako první je tedy nutné určit, jakým právem se bude vztah řídit. Vzhledem k faktu, že se jedná zřejmě o subjekt ze státu, který není členským státem EU, neúčastní se vytváření evropského justičního prostoru a nebude úplně jednoduché se svého nároku domoci.

Pokud by se jednalo o provozovatele e-shopu z EU, Norska či Islandu, doporučujeme spotřebiteli obrátit se Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům poměrně rychle a efektivně řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu. ESC působí při České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2019 22:09, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.