Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:86
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#32852Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů, odvolání souhlasu se zpracováním os.údajů,zrušení plné moci.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2019, před rokem

Karel Potměšil

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 3.4.2019 jsem s uvedenou společností podepsal přihlášku k výběr.řízení s upozorněním na smluvní závazky.Bylo mi řečeno,že nevadí,v budoucnu,když budu chtít,můžu se rozhodnout pro levnějšího dodavatele,vše je nezávazné a zdarma.Byl jsem v šoku, když jsem později zjistil,že jde o závaznou smlouvu.Stačil jsem ještě dne 15.4.2019 ve lhůtě 14tidnů od smlovy odstoupit formou dopor.dopisu, který společnost převzala 16.4.2019(potvrzeno Čes.poštou).Smlouva byla uzavřena mimo prostory určené k podnikání,před jejím podpisem byly záměrně zamlčeny podstatné skutečnosti.I když se dle společnosti smlouva ruší ke dni doručení,ještě jsem raději poslal odvolání souhlasu se zpracováním os.údajů,požádal o jejich výmaz a ukončení plné moci,rovněž dopor.dopisem,který byl doručen 24.4.2019.a ještě společnost kontaktoval i e-mailem.Naivně jsem si myslel,že se mi dostane do 30ti dnů vyjádření,což by učinila každá solidní společnost.Ale ta bohužel do dnešního dne neprojevila žádnou vstřícnost. Prosím o radu,pokud bude CVŘ a.s. ignorovat práva vyplývající z přihlášky a s kterými jsem před podpisem nebyl vůbec seznámen.Jak dále postupovat a na koho se obrátit jako první.Mám vážné obavy,aby poskytnuté údaje nebyly zneužity.V loňském roce se měl místní úřad zabývat zákazem podomního prodeje,ještě si zjistím,zda nebyl porušen.Jsem připraven bránit se všemi dostupnými prostředky,v krajním případě i právní cestou.


Děkuji Vám za pomoc.


Produkt

přihláška č.004423


Požadované řešení

Akceptace odstoupení od smlouvy,odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,výmaz a zrušení plné moci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2019 15:12, před rokem

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoli), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je také vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že od smlouvy odstoupil, případně že se pokoušel od smlouvy odstoupit, ale ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Mnoho obcí již na svém území zakázalo podomní prodej, je tedy vhodné se informovat, zda zákaz takovéhoto prodeje neplatí také v místě pobytu spotřebitele. Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud navíc zástupce společnosti při nabízení služby uváděl nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě může být společnosti uložena sankce ze strany České obchodní inspekce (nebo Energetického regulačního úřadu, pokud se jednalo o smlouvu uzavřenou s obchodníkem, jenž podniká v energetických odvětvích a tato smlouva s touto podnikatelskou činností souvisí - např. smlouva o dodávkách energií). Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik, má možnost se obrátit se uvedené dozorové orgány.

Reakce společnosti

Publikováno
23.5.2019 11:33, před rokem

Dobrý den, pane Potměšile,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.
Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije.

Všechny podmínky výběrového řízení má od nás každý zákazník v písemné podobě. Pro zvýšení kvality služeb a ověření, že terénní pracovník předal klientovi jasné a srozumitelné informace, navíc každou přihlášku do výběrového řízení ověřujeme se zákazníkem následující pracovní den telefonicky tzv. verifikačním hovorem. V něm zákazníkovi znovu rekapitulujeme podmínky a proces výběrového řízení a ověřujeme, že jsou mu informace srozumitelné a se zařazením do výběrového řízení souhlasí.

Pokud nám byl zaslán dopis o ukončení přihlášky k centrálnímu výběrovému řízení, tak se řešením zabývá náš tým a bude Vám zasláno písemné vyjádření.

Jestli máte pocit, že jsme ve výše popsaném procesu pochybili, pošlete nám prosím na e-mailovou adresu ombudsman@cvras.cz číslo Vaší přihlášky. Ověříme postup sepsání přihlášky, ověříme důvod dřívější žádosti o převod nového dodavatele a zkontrolujeme verifikační hovor. Jestliže najdeme jakoukoliv pochybnost z naší strany, zajistíme vyřízení této záležitosti k Vaší plné spokojenosti.

S pozdravem

Tým CVŘ


Karel Potměšil

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.5.2019 16:25, před rokem

Dobrý den,

děkuji CVŘ za reakci k podané stížnosti a dTestu za pomoc a radu.
Na své stížnosti samozřejmě trvám, za takových nejasných podmínek
bych přihlášku nikdy nepodepsal.
Rovněž trvám na uvedeném požadovaném řešení a očekávám ke všem mým
požadavkům brzké, písemné vyjádření.

Děkuji za vstřícnost.

K.Potměšil

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.5.2019 11:49, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby urychleně zpracovala vše, co jí bylo zasláno spotřebitelem, především pak odstoupení od smlouvy, kde spotřebitel musí dodržet čtrnáctidenní lhůtu, takže by společnost měla jednat také rychle.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2019 08:20, před rokem

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření, na základě kterého stížnost uzavíráme.

Dobrý den,

ke své stížnosti bych chtěl dodat, že jsem již od CVŘ a.s.obdržel písemné vyjádření k odstoupení od smlouvy a splnění požadovaného řešení. Vše bylo vyřešeno k mé plné spokojenosti.

Moc Vám děkuji za pomoc a spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Karel Potměšil