Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:818
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33095Výzva k úhradě dluhu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.05.2019, před 4 lety

Adéla Struhalová

Znění stížnosti

Dobrý den, jedná se o totožný případ.
Na základě telefonického hovoru jsem si objednala spodní prádlo, které však nikdy nedorazilo. Tudíž jsem ho ani nemohla zaplatit ani nikoho kontaktovat, informovat, že zboží nedorazilo. Následně jsem obdržela dopis od Alektum group, týkající se úhrady dluhu.

149 Kč na jistině
2,89 Kč na úroku z prodlení
59 Kč na poplatcích
360 Kč na dalších nákladech věřitele
Celkově: 570,89Kč

Aktuálně jsem napsala email firmě Alektum group, žádám je o doklady k pohledávce (kupní smlouvu - jak již radíte u totožných případů).


Produkt

1605710 Ruby Underwear Medium X1


Požadované řešení

Chtěla bych vás moc poprosit o radu, jak pokračovat v řešení této záležitosti. Mám obavy, že časová prodleva mi bude zvyšovat neexistující dluh. Nevím, zda mám zboží, které jsem neobdržela a vzniklý dluh zaplatit, zda se tím celá skutečnost pozastaví. Co udělat pro to, aby se dluh nenavyšoval, abych mohla tuto skutečnost uzavřít.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.5.2019 08:50, před 4 lety

Doporučujeme spotřebitelce kontaktovat neprodleně společnost Westerfield Int. AG, nejlépe doporučeně s dodejkou na níže uvedené adrese a upozornit společnost na to, že nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinna částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

Spotřebitelka má právo od smlouvy sjednané na dálku (typicky přes internet či po telefonu) odstoupit bez udání důvodu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud však spotřebitelka o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů toto právo náleží i před převzetím zboží, proto doporučujeme v takovém případě bez zbytečného odkladu zaslat odstoupení od kupní smlouvy v písemné prokazatelné podobě. Doručením odstoupení se smlouva zruší a pak již není povinen spotřebitel zboží přebírat. Odstoupení doporučujeme zaslat písemně (doporučeně a s dodejkou) na adresu Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, a to bez zbytečného odkladu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2019 12:29, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.