Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#33118Přepis smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
31.05.2019, před 2 lety

Marek Franitzek

Znění stížnosti

Dobrý den, v listopadu u me byl OZ firmy. Smlouvu jsem podepsal. Ale byl jsem upozorněn firmou INnogy že pokud odejdu budu platit odstupné. Rozmyslel jsem si to a smlouvu u Comfort jsem teda zrušil. Včera 30.5. Jsem byl odpojen od elektřiny. Bez upomínky. Myslel jsem že smlouva je zrušena a posílal dál na innogy. Jak mám teď postupovat? Jak mě může odpojit někdo bez upominky a navic bez smlouvy.


Požadované řešení

Být opět připojen a všechny smlouvy a plnou moc u firmy comfort zrušit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2019 14:48, před 2 lety

V daném případě bude nutné kontaktovat svého dodavatele energií, kterého je třeba se dotázat, proč došlo k odpojení energií.

Současně by spotřebitel měl kontaktovat i dodavatele, u kterého podepsal předmětnou smlouvu, kterou "zrušil". Z podané stížnosti nevyplývá, jak byla smlouva ukončena.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Zároveň je také vhodné odvolat společnosti plnou moc.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebitel by si měl uchovat veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Reakce společnosti

Publikováno
12.6.2019 07:12, před 2 lety

Vážený pane Franitzku,

v reakci na Váš podnět ze dne 31. 5. 2019 žádáme o doplnění identifikačních údajů ke Smlouvě o sdružených službách dodávky (např. číslo smlouvy, datum narození, adresa odběrného místa). Dále prosím uveďte, jakým způsobem byla z Vaší strany Smlouva zrušena.

Obratem po doplnění požadovaných informací se budeme dále Vaším požadavkem zabývat.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.7.2019 06:47, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2019 14:08, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.