Společnost


PLATFORM ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33126Porušení komunikace ze strany firmy a nepravdive informace operátor se vydaval že je od jiné firmy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.06.2019, před 12 měsíci

Nina Čonková

Znění stížnosti

Dobrý den , 
Dne 19.4 přišla k nám domu paní vydavala se že je z innogy a že se jedna a soutěž . Řekla mi že soutěž se jmenuje platform energy a dala mi oodepsat papíry nic mi neřekla a vůbec nevim co si počít jěště mi tam napsala špatnou adresu na které ani nebydlím dala tam trvale bydlíště které mám u maminky . Vůbec jsem až do teď nevěděla že neexistuje platform energy! Když volam na info linku nikdo to nezveda nevim co dělat . Pak jsem na internetu našla číslo na operátora kterému jsem zavolala vše vysvětlíla odpověděl jen hm a vypnul to pak už to nezvedal ,mobil vypinal. Poraďte mi prosím co teď mám dělat . Nejhorší je že tam paní měla vizitku z innogy na tričku ze svoji fotkou nenapdalo mě že jde o podvod. Chtěla bych to s němi u končit ale jak když to nikdo nezveda a firma je až v Praze a ja z prahy nejsem .


Požadované řešení

Chci ukončít smloumu i soutèž


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2019 13:09, před 12 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2019 10:11, před 12 měsíci

Dobrý den,
na uvedeném tel. čísle evidujeme spojený hovor s naší informační linkou dne 4.6.2019 v 10:, kde jste pouze sdělila, že nesedí datum ukončení smlouvy s původním dodavatelem a toto Vám bylo vysvětleno.
Dále evidujeme z výše uvedených kontaktů Váš email, kde jste nám zaslala žádost o ukončení, načež jsme Vám odepsali, že pro ukončení potřebujeme Vaše identifikační údaje (v mailu se nikdo nepodepsal ani nepřiložil jiný kontakt- např. tel. číslo, podle kterého bychom Vás mohli identifikovat).
Dále uvádíme, že následující pracovní den proběhl verifikační hovor, v kterém jsme se Vás tázali jménem naší společnosti, zda Vám naším obchodním zástupcem byl vysvětlen princip energetické soutěže a předsmluvní informace, načež jste na obojí odpověděla kladně.
Z výše uvedeného si za svým postupem stojíme a na Vaši stížnost nemůže být brán zřetel.
S pozdravem pěkného dne,
Platform Energy s.r.o.


Nina Čonková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.6.2019 18:25, před 12 měsíci

Už je vše vyřešeno tuhle stižnost jsem psala jeste jak jsem nevedela o co jde .

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 16:30, před 11 měsíci

Na základě výše uvedeného vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme.