Společnost


PrePay s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#33127Nedodaný časopis Digiální Foto od č. 186

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.06.2019, před 2 lety

Helena Otipková

Znění stížnosti

Mám předplaceno Digitální Foto od č. 186 - 210. do 23.10.2020

K dnešnímu dni jsem časopis neobdržel...


Produkt

Mojmír OTIPKA, Deštné 130, 74754 Mladecko, VS 181101788, SS 7901


Požadované řešení

Chci dostávat časopis v aktuální dané době. Děkuji Otipka


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2019 10:50, před 2 lety

Pokud má spotřebitel sjednané předplatné, v rámci kterého mu mají být doručovány časopisy, potom v případě jejich nedoručení neplní druhá strana svou smluvní povinnost. Tuto skutečnost doporučujeme spotřebiteli u společnosti, která předplatné zajišťuje, reklamovat.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Pokud prodávající neprovede nápravu ve výše uvedené lhůtě (nedodá zboží), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Je-li smlouva porušena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků.

Pokud by prodávající ve svých smluvních podmínkách omezil spotřebitele na jeho právech (nemožnost odstoupit od smlouvy, pokud je smlouva porušena podstatným způsobem), k takovému ujednání se nepřihlíží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
2.7.2019 15:44, před 2 lety

Časopis byl v souladu s reklamací opakovaně zaslán na adresu předplatitele, který doručení časopisu potvrdil emailem.


Helena Otipková

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.7.2019 07:45, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Byl bych raději kdyby se to nemuselo řešit touto cestou. Děkuji Otipka