Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:818
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33134Nedodání zboží + zaplcení penále

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.06.2019, před 3 lety

Luboš Bret

Znění stížnosti

Podobně jako jiným lidem ani mě nedorazlilo objednné zboží a po dvou měsících od objednávky mi přišla upomínka k zaplacení + penále. Zkusím to vyřešit, ale jak čtu na "stížnostech" , asi nebude s kým to řešit.


Produkt

Na telefonickou nabídku "pouze a poštvné 149.- kč" jsem si obednal "nové jětě lepší žiletky" od společnosti Weaterfild int.AG. Údajně pouze na vyzkoušení. Nic mi nedorazilo, jen upomínka s penále v celkové sumě 208,- kč.


Požadované řešení

Požaduji dorućení objednaného produktu nebo stornování objednávky včetně zrušení a výmaz mých údajů u uvedené společosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2019 10:19, před 3 lety

Doporučujeme spotřebiteli kontaktovat neprodleně společnost Westerfield Int. AG, nejlépe doporučeně s dodejkou na níže uvedené adrese a upozornit společnost na to, že spotřebiteli nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinen částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

Spotřebitel má právo od smlouvy sjednané na dálku (typicky přes internet či po telefonu) odstoupit bez udání důvodu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů toto právo náleží i před převzetím zboží, proto doporučujeme v takovém případě bez zbytečného odkladu zaslat odstoupení od kupní smlouvy v písemné prokazatelné podobě. Doručením odstoupení se smlouva zruší a pak již není povinen spotřebitel zboží přebírat. Odstoupení doporučujeme zaslat písemně (doporučeně a s dodejkou) na adresu Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, a to bez zbytečného odkladu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2019 11:33, před 3 lety

Spotřebitel nám sdělil, že se mu podařilo zkontaktovat se se zákaznickým servisem společnosti, kterým mu bylo potvrzeno stornování objednávky. Vzhledem k této informaci stížnost uzavíráme.