Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#33219Zamítnutí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2019, před 12 měsíci

Eva Burgerová

Znění stížnosti

Dne 5.2.2019 jsem si zakoupila obuv (cena 1999,- Kč). Po jednom nošení na vrchní části, kde byla připevněna našle se dirka pod mašlí zvětšila. Při reklamaci mi bylo sděleno prodavačkou, že tuto dirku mají všechny páry obuvi, přesto reklamaci přijala. Po 4 dnech byla reklamace zamítnuta. Při jednání mi vedoucí prodejny sdělila, že nebyla zjištěna výrobní ani materiálová vada, ale že je nevhodně zvolená obuv (ústní vysvětlení - velikost obuvi a šíře). Při nesouhlasu se zanítnutím reklamace podle § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku mi řekla, že reklamace je pro ni vyřízená. Vše posuzuje ona a chodí každé dva roky na školení. Při opětovném nesouhlasu mi bylo sděleno ať si nechám udělat odborný posudek (pravděpodobně vůbec o výše citovaném § neví a nebo nechce vědět) nebo ať jdu reklamovat někam jinam a nebo se obrátím na Baťa kontakt. Na reklamační lístek jsem tedy uvedla svůj nesouhlas a též znovu odvolání na § 2161 OZ. Přesto mi obuv vrátila stím, že je vše vyřízeno. Obrátila jsem se tedy na Baťa kontakt, kde mi bylo sděleno, že prodavačka je odborně proškolena a schopnosti, znalosti a odborné zkušenosti jsou na nejvyšší možné úrovni. Pokud nesouhlasím, ať se obrátím na soudního znalce nebo na ČOI, ale stejně jsou přesvědčeni o správnosti jejich závěru. Zase vůbec nereagovali na zmíněný § 2161 OZ pouze potvrdili obecné tvrzení své prodavačky.


Produkt

Obuv Gabor, vycházková, lepená, koženka, artikl č. 5246452


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2019 13:16, před 12 měsíci

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2019 11:26, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.