Společnost


zbozi od vyrobce s.r.o.

Počet nahlášených stížností:69
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33233Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2019, před 3 lety

Michaela Uhlířová

Znění stížnosti

Dne 8.4.2019 jsem objednala dětské šaty na webu www.hrackazakacku.cz, poté je uhradila, šaty mi do dnešního dne nepřišly. Dodavatele jsem upozornila 21.5.2019 přes mail, na ten nereagoval, dále jsem to zkusila 22.5.2019 přes facebookovou stránku Hračka za kačku, tam mi odpověděli, zda můžu poslat jméno a příjmení, na které byla objednávka udělána. Pak už neodpověděli na další zprávy z 23. a 28.5.2019. Dnes jsem zkoušela napsat znovu mail na obě adresy (info@hrackazakacku.cz, objednavkyzb@seznam.cz) a vrátil se nedoručený. Také jsem zkoušela průběžně volat (tel. 373547690) a nikdo to nebere a schránka je plná.
Děkuji


Produkt

Princeznovské šaty sv.růžové 4T č. výrobku 326402194446


Požadované řešení

Chtěla bych vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2019 09:43, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2019 11:26, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.