Společnost


MADDANA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33268Nedodal zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.06.2019, před rokem

Martina Zemanová

Znění stížnosti

Dne 24.5.2019 jsem si na stránkách této společnosti - levná prostěradla.cz -objednala zboží v celkové hodnotě 862 Kč. Peníze jsem poslala předem na účet. Nepřišla žádná odpověď, že se objednávka zpracovává apod., a tak jsem dne 30.5.2019 telefonovala na číslo uvedené v kontaktech společnosti. Pán mi oznámil, že mají problém s finančním úřadem, ale sdělil mi, že zaplacené objednávky vyřizují a že moji nejpozději 3. nebo 4.6.2019 odešle. Na můj dotaz, jestli to nedopadne tak, že nakonec nebudu mít ani zboží ani peníze zpět, pán řekl, že určitě ne. Ale doposud zboží nedošlo, pán již nereaguje ani na emaily, ani na SMS zprávy, ani na volání. Toto jednání mě zamrzelo. Doposud jsem nepodnikla žádné další kroky, ale zvažuji odstoupení od smlouvy a podání trestního oznámení.


Produkt

HFRO419V90 Prostěradlo froté růžovofialové Exclusive 190g/m2 90x200 cm 2ks, MCH03 Chránič matrace nepropustný 90x200 cm 2 ks


Požadované řešení

Dodat objednané a zaplacené zboží, pokud to ze strany obchodu nejde, vrátit mi mé peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2019 13:05, před rokem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 06:41, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.