Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#33277Autobus nepřijel na stanoviště

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.06.2019, před 4 lety

Marcela Štichauerová

Znění stížnosti

Na den 9 června t.r. jsem měla přes internet zakoupenou a zaplacenou jízdenku na spoj 858 Chomutov - Most 1. náměstí s odjezdem ve 12.35. Autobus měl dorazit podle signalizační tabule i údaje na rezervačním listě na stanoviště č. 12. Snad proto, že jsem tam byla jedinou pasažérkou, vůbec na stanoviště nedojel.
Zhruba ve 12.30 přijel jakýsi FlixBus, který zastavil na zřejmě výstupním místě, kde cestující vystoupili, a po té hned odjel. Vzhledem k tomu, že jiný autobus na stanoviště č. 12 nepřijel, usoudila jsem, že se jednalo o výše zmíněný spoj do Mostu.


Produkt

spoj 858 Chomutov Most odjezd 12.35 9.červen 2019


Požadované řešení

Požaduji vysvětlení, jak si může něco takového řidič vaší společnosti dovolit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2019 11:25, před 4 lety

Pravidla pro nástup do spoje upravuje bod 7 Všeobecných přepravních podmínek (https://www.flixbus.cz/vpp) Dle bodu 7.1 "Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu 15 minut před zahájením cesty." a "7.2 V případě, že cestující nejsou přítomni ve stanoveném čase odjezdu na nástupním místě, může být rezervované místo poskytnuto jinému cestujícímu." Pokud spotřebitelka byla včas na nástupním místě, měla nárok na poskytnutí přepravy.

Pokud se autobus na uvedené nástupní místo nedostavil, lze užít bod 16 Všeobecných přepravních podmínek. Dle tohoto ustanovení oznámí společnost cestujícím co nejdříve, nejpozději 30 minut po plánovaném čase odjezdu, že došlo ke zrušení či zpoždění spoje.

V případě zrušení spoje, mají cestující dle přepravních podmínek tyto možnosti: "a) mohou pokračovat v cestě při nejbližší možné příležitosti na jiné trase vedoucí do destinace stanovené ve smlouvě o přepravě, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami uvedenými ve smlouvě; nebo b) mohou požádat o proplacení jízdného a o volnou zpáteční jízdenku na autobus jedoucí do místa odjezdu stanoveného v příslušné přepravní smlouvě. Nárok na úplné proplacení zakoupené jízdenky vzniká jak pro část absolvované trasy, tak i pro neabsolvovanou trasu v případě, že byla cesta zmařena vzhledem k původnímu plánu cesty cestujících. Náhrada bude provedena v penězích do 14 dnů od obdržení požadavku na odškodnění nebo předložení nabídky volby podle písmene a) nebo b), nesouhlasí-li cestující s jinou formou náhrady."

Spotřebitelce tedy doporučujeme, aby společnosti zaslala požadavek na odškodnění. V případě, že by společnost požadavek odmítla má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení
sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení
mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese
https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2019 09:59, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.