Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2623
Z toho za letošní rok:310
Stále v řešení:112
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#33303Neoprávněné stržení platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2019, před rokem

Edita Nováková

Znění stížnosti

26.3.2019 jsem se u Vás zaregistrovala s členstvím na 1 měsíc. 29.4.2019 jste mi z mého účtu strhli částku 2247 Kč.V žádném případě jsem vědomě nechtěla nějaké delší členství a už vůbec jsem Vám nedala souhlas k tomu, aby jste si svévolně strhávali z mého účtu peníze!!!!. Na emaily ze dne 29.4.2019, dále pak 13.5.2019 a nakonec 15.5.2019 mi zasíláte stále stejnou odpověď, že se mi do 5-ti dní ozvete. Žádám o okamžité navrácení stržené částky a okamžité zrušení Vaší jednostranné aktivity. S pozdravem


Nováková Edita


Požadované řešení

Okamžité navrácení částky ve výši 2247 Kč na účet 2100162591/2010


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2019 12:23, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
12.6.2019 16:00, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Edita Nováková

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.6.2019 17:16, před rokem

Dnes jsem odeslala email na kontakt uvedený v reakci společnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2019 05:55, před 12 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2019 17:51, před 11 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.