Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#33315Znění obchodních podmínek před změnou 7. 6. 2019

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2019, před 4 lety

Iva Stachová

Znění stížnosti

Dobrý den.

Obracím se na Vás s jednou záležitostí. Potřebovala bych, aby mi společnost Flixbus zaslala znění podmínek, které byly platné v době, kdy jsem si vytvořila rezervaci. Dle jejich stránek je ke dni 7. 6. 2019 změnili. Když jsem je o dřívější znění podmínek žádala, nechtěli mi je poslat s tím, že se podmínky nezměnily. Vím, že se minimálně změnili v úseku "storno rezervace". Staré znění je i zde na Vašich stránkách:
"Storno rezervace
- Za poukaz ve výši ceny jízdného po odečtení storno poplatku na jízdu a osobu se změnou rezervace
- Vrácením zaplacené částky
- Online nebo v prodejnách či u partnerských agentur".

Dnes tam ale možnost "vrácení peněz" nemají.

Nevím, na koho jiného se obrátit. Moc Vám děkuji za ochotu.


Produkt

zaslání znění dřívějších obchodních podmínek


Požadované řešení

Zaslání znění obchodních podmínek společnosti k datu 19. 5. 2019


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2019 19:56, před 4 lety

Dle čl. 5 odst. 4 Všeobecných obchodních a rezervačních podmínek společnosti (dále jen "VOP") účinných od 6. 3. 2019 do 12. 6. 2019 byly cestujícím po zrušení rezervace vystaveny "storno" poukazy, jež jsou platné po dobu 12 měsíců a opravňují cestujícího k provedení nové rezervace v tomto období a v hodnotě poukazu. Storno poplatek nebyl pro cestující z České republiky stanoven. VOP je možné dohledat na webové adrese https://1url.cz/FMZZU.

Podle § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen jako "vyhláška"), má však cestující právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátí před odjezdem spoje, na který byla jízdenka vydána, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách. Společnost si dle § 41 odst. 3 vyhlášky může ve smluvních přepravních podmínkách pouze stanovit výši nákladů, které při vrácení jízdného odečte. Jak již ale bylo uvedeno výše, žádný storno poplatek společnost nestanovila.

Pokud společnost omezuje spotřebitelku na jejích právech, které jí přiznává český právní řád, k takovému ujednání se nepřihlíží. Spotřebitelka má tedy právo s odkazem na výše uvedenou vyhlášku žádat vrácení peněžních prostředků.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.8.2019 21:55, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.