Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2340
Z toho za letošní rok:116
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#33318Opakované nedoručení zásilek doručovatelkou z Depa Třinec

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2019, před 12 měsíci

Anna Wałaská

Znění stížnosti

Podávám stížnost na doručovatelku V. E. z depa Třinec.Opakovaně nedoručuje zásilky (balíky i doporučené dopisy)na adresu (viz referenční údaje). Jakožto podnikatel v místě bydliště jsem zpravidla doma a na doslech troubení auta, poštovní schránka je umístěna vedle brány do dílny. Sice nemám zvonek na brance (po každém dešti i pod krytem přestane fungovat)a pes je puštěný v zahradě, ale stačí zaklepat na bránu dílny, kde vždy někdo pracuje. Žádný jiný doručovatel s tímto nemá problém a většinu zásilek mi doručí. Uvedu alespoň dva příklady jednání paní V.: 1. dne 6.6.2019 jsem našla ve schránce lístek k vyzvednutí doporučeného dopisu na poště, přestože jsem byla celý den doma a v dílně pracovník. 2. dne 26.4.2019 bylo na stejné č.p. paní K. P. avizováno doručení balíku, čekala u okna, doručovatelka V. E. v rychlosti vhodila do schránky předepsaný lístek a okamžitě odjela. Po telefonické urgenci na Depo Třinec paní vedoucí P. se doručovatelka sice vrátila, ale velice nevhodným způsobem začala na paní P. křičet, že nemá na brance zvonek a doručovatelka není povinná troubit a čekat.


Požadované řešení

Požaduji nápravu jednání paní V. E.. Jelikož Česká pošta jako jediný doručovatel nedisponuje mobilními telefony pro řidiče, prosím aby při doručení zásilek zaklepala na bránu dílny nebo zatroubila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2019 13:40, před 12 měsíci

Podle čl. 43 odst. 2 Poštovních podmínek České pošty, s.p. má zákazník možnost uplatnit reklamaci poštovních služeb na kterékoli pobočce České pošty. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se však rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman