Společnost


Monika Perútková

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#33343Nábytek BAPI - nevyřízená reklamace, nevrácené peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2019, před rokem

Miloš Sedláček

Znění stížnosti

Dne 25.3.2019 jsem si v E-shopu Nábytek Bapi objednal botník a
částku 2197 Kč jsem zaplatil převodem. Podnikatel nedodal zboží, takže
jsem 23.4. 209 objednávku reklamoval. Podnikatel reklamaci přijal a poslal
dobropis, který jsem mu podepsaný v elektronické podobě vrátil. Doba
splatnosti byla 20.5.2019 Podnikatel nereaguje na moje upomínky. Nelze se mu dovolat, poněvadž tel.číslo uvedené na stránkách obchodu nefunguje.


Produkt

Botník VANITY bílý, model: IDEA-PA6489MCHA, cena 2197Kč


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2019 20:41, před rokem

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2019 09:40, před rokem

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.