Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2757
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#33356Neoprávněné stržení platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2019, před 2 lety

Helena Poljaková

Znění stížnosti

Klasický problém: 4. 5. jsem se zaregistrovala na jeden měsíc a 6. 5. zaplatila registrační poplatek 149 Kč za prémiový účet. Po měsíci provozovatel strhl dalších 2 247 Kč bez toho, abych předtím byla upozorněna, že povoluji rekurentní platbu nebo abych byla vyzvána k zaplacení. Podle informací banky navíc cíleně pozměnil transakci tak, aby byla zaúčtována jako platba přes terminál, nikoliv přes internet ačkoliv jsem platila na internetu. Banka odmítá transakci reklamovat.


Produkt

Academic Singles


Požadované řešení

Zrušení uživatelského účtu, odstranění všech osobních dat a navrácení částky ve výši 2 247 Kč na účet, ke kterému platební karta patří, tedy účet č. 1271285014/3030.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2019 11:04, před 2 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
13.6.2019 11:08, před 2 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2019 10:04, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.8.2019 22:08, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.