Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:682
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#33416Ukradené peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.06.2019, před 4 lety

Martin Voldrich

Znění stížnosti

bez jakékoli mojí objednávky, bez jakéhokoli upozornění, informace nebo sdělení mi tato firma zcizila z kreditní karty 2394 kč


Produkt

objednal jsem zkušebně na jeden měsíc za 180 Kč, prostřednictvím emailové adresy xxxxxx, nic dalšího, co by dávalo možnost vzniku jiného smluvního vztahu jsem neučinil


Požadované řešení

vrátit zcicené peníze
smazat moje osobní údaje


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2019 07:09, před 4 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
17.6.2019 20:41, před 4 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.6.2019 07:58, před 4 lety


Martin Voldrich

p. Zdenkovi Venclovi jsem obsah stížnosti překopíroval na jeho emailovou adresu
Dle platné legislativy ČR je uzavření smlouvy vyjádřením svobodné vůle smluvních stran, smlouva nemůže být uzavřena tak, že se její text připíše do všeobecných obchodních podmínek jiné smlouvy, kde si ji smluvní strana nevšimne, a tím ji uzavře. Tato nekalá obchodní praktika naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Je-li na základě smluvního vztahu dodána služba za nějakou cenu, nelze dodání jiné služby za jinou cenu nazývat "prodloužení", toto ustanovení všeobecných podmínek je protiprávní,
všeobecné podmínky jsou určeny k upřesnění uzavřené smlouvy, není možné ani jejich akceptací uzavřít smlouvu jinou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2019 09:41, před 4 lety

Jak uvádíme v úvodním vyjádření i v jiných stížnostech, automatické prodloužení shledáváme také jako problematické, jelikož společnost o něm neposkytuje spotřebitelům informace dostatečnou formou. Pokud spotřebitel není řádně informován dopředu, nemůže pro něj být prodloužení závazné.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.7.2019 10:32, před 4 lety

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.