Společnost


G&V investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33460Objednané boty, firmu není jak kontaktovat, email se vrátil jako nedoručitelný, telefon je vypnutý ..

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.06.2019, před 4 měsíci

Olga Břoušková

Znění stížnosti

26.5. 2019 jsem objednala přes www.ledfashion.eu svítící boty, ihned zaplatila převodem, nepřišel žádný potvrzující email ani jiný a zboží stále nedorazilo, v uživatelském účtu je objednávka ve stavu DOKONČENO ... nevím jak dále postupovat.


Produkt

https://www.ledshoes.eu/product/led-light-shoes-forkids-white/?attribute_size=35&attribute_pa_cb5feb1b7314637725a2e7=white


Požadované řešení

Vrátit peníze nebo zaslat boty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2019 11:19, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2019 10:51, před 4 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že jí obuv byla nakonec doručena. Stížnost proto uzavíráme.