Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2101
Z toho za letošní rok:619
Stále v řešení:146
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 467 stížnostech.

#33466Znění stížnosti

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.06.2019, před 4 měsíci

Daniel Peteřík

Znění stížnosti

Nepřečetl jsem si jejich všeobecné podmínky a dnes 17.6.2109

mi přišek email který zní


ke dni 20.5.2019 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.academic-singles.cz ke dni 20.4.2019 s uvedením e-mailové adresy

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 2 247,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 283,00 CZK.ale bohužel sem na jejich stránkách nedá pomalu dohladat žadná online pomoc nebo přápadný email na společnot


Požadované řešení

chtěl bych vypovědět smlouvu zrušit členství a vymyzat profil


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2019 10:27, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
19.6.2019 00:49, před 4 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Daniel Peteřík

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.6.2019 09:00, před 4 měsíci

byl kontaktován zde uvedený email

se žádostí o

Touto cestou podávám vypovědět prémiové členství a také výpověď smlouvy a to co nejdříve a zrušení profilu.
Také požaduji o písemnou informaci o zrušení prémiového členství s uvedením data ukončení
Prosím také o i zrušení souhlasu s použitím osobních dat.

bylo mi odepsáno

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Váš e-mail bude předán jednomu z agentů našeho zákaznického servisu a odpověď obdržíte během 5 pracovních dnů.

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené v Nevyžádané poště (Spam/Junk).

S přátelským pozdravem,

Váš zákaznický servis

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2019 09:20, před 4 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl případně doplnit další vývoj.


Daniel Peteřík

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.6.2019 12:52, před 4 měsíci

Dobrý den,

dne 19.6. 2019 mi přišel výhružný email kde mi bylo napsáno že

pokud nezaplatím členství 2500kč tak ne mě bude zaslána externí firma pro vymáhaní pohledávek.

projížděl sem celý email a nikde sem nenašel zaslané upozornění že mi bude končit členství nebo že se automaticky prodlouží

od společnosti mi nepřišlo žádné upozornění

jedné upozornění které mi bylo zasláno bylo to že dlužím.

dnes mi společnost zaslala že mi akceptuje výpověď a že mi zruší členství ale až 17/09/2019

ale já nemám zájem aby moje členství bylo prodlouženo až takhle dlouho

je možné zrušit členství okamžitě a dostat peníze zpět

bohužel jsem se zalekl a platbu sem radši uhradil zde zasílám co mi dnes bylo odpovězeno


Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne
17/09/2019

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb.


Produkt

Členství + výpověď

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2019 10:25, před 4 měsíci

Za předpokladu, že automatické prodloužení členství ze strany společnosti neproběhlo oprávněně z důvodu, že o něm spotřebitel nebyl řádně informován před registrací, jednalo by se v případě platby uhrazení společnosti o tzv. bezdůvodné obohacení, které by byla společnost dle § 2991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydat. Ke splnění této povinnosti je možné společnost vyzvat. Blíže viz např. https://www.dtest.cz/clanek-3510/vyzva-k-vydani-bezduvodneho-obohaceni.

Vzhledem k výše uvedenému vyjádření spotřebitele tuto stížnost uzavíráme. V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.