Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#33514Vymáhání dluhu za nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.06.2019, před rokem

Petr Chaloupka

Znění stížnosti

Společnost Alektum mi zaslala sms o uhrazení dluhu společnosti Westerfield International AG.
U této společnosti jsem po telefonu souhlasil se zasláním zboží, které mi ale nikdy nebylo odesláno.
Neví proč bych měl platit za něco, co mi nikdy neposlali.


Požadované řešení

Zrušení pohledávky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2019 09:46, před rokem

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost vyzval, aby mu doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právní titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM INKASSO, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2019 10:08, před rokem

Dobrý den,

na základě Vašeho vyjádření k případu č. 175519 u nás zastavujeme inkasní kroky a předáme Vašemu věřiteli k reklamaci.

Co se týká nastavení spolupráce se společností Mylando AG, obraťte se přímo na Vašeho věřitele na infolinku společnosti:
227 191 215 - 9 nebo email: infocz@mylano.shop nebo infocz@mylano.ch

Alektum, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2019 10:14, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitele, aby mohl o vývoji informovat a stížnost případně ve vztahu ke společnosti Alektum, s.r.o. uzavřít.


Petr Chaloupka

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.6.2019 14:20, před rokem

Dobrý den
V reakci společnosti Alektum se píše, že
na základě Vašeho vyjádření k případu č. 175519 u nás zastavujeme inkasní kroky a předáme Vašemu věřiteli k reklamaci.
Přesto mi přišla další sms vyzívající k uhrazení dluhu.
Mé Číslo případu je 184690.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2019 14:43, před rokem

Vymáhání případu č.184690 je ze strany inkasní agentury ukončeno. Předmětnou SMS považujte již za bezpředmětnou.

Alektum, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2019 07:35, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2019 09:56, před 12 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.